Loading...

Řezník, 55 let, opaření. Na místě anamnesticky: zabíjačka, svrhnul na sebe obrovský kotel vřící vody, HN II., stp.CHCE, APPE, stp.pankreatitidě před lety, kuřák 20/den, alergie O.
Obj: opařeniny II. a III. stupně na hrudníku, HKK, břiše, tříslech a stehnech, cca 40% tělěsného povrchu, neklidný, na oslovení reaguje zmateně, spontánní otevření očí, izokorie, zornice 3mm, foto+, bulby ve středním postavení, nystagmus 0, mimika obličeje symetr., jazyk středem, ameningeální, levostranná hemiparesa končetin, taxe vpravo cílí, vlevo nevyšetř. TK 230/120, TF 100/min, DF 20/min, Sp02 93%, AS neprav., na monitoru FS, (12 svod EKG: FS, 100/min, bez akutní ischemie), dýchání alv, bvf., glykemie 5,3 mmol/l. Vaše dg, postup, směrování?
Řešení:
Na místě byla stanovena pracovní diagnoza : akutní CMP s levostrannou hemiparesou, stp.opaření vodou, popáleniny II-III.st. na cca 40% těla, FS dosud dle anamnezy nediagnostikována.
Byla zavedena 2x iv.linka, krystaloidy 2 x 1000ml inf., analgosedace sufenta 20 ug bolusově iv., dále pak sufenta 40ug + dormicum 5mg do 20ml kont.- krok titračně dle stavu, na popálenou plochu Waterjel , sterilní krytí, sundány prsteny apod., pacient zabalen do folie, uložen do vakuové matrace, imobilizace, drenážní ploha hlavy, 02 maskou, monitorace, vyplněna iktová karta, zajištěny časy vzniku neurol.deficitu, kontakt na rodinu…, transpor cestou LZS ad spádové centrum ( přítomno KCC + popáleninové centrum).
OTI na místě provedena nebyla, jednak nebyly popáleny dechové cesty, pacient měl zachovány reflexy DC, spontánní ventilace byla suff., analgezie sufentou byla v dané dávce dostatečná… Navíc by celkové ultumení pacienta ať již s relaxací či bez omezilo vyšetření neurologem na UP. Tlak nebylo nutno korigovat Ebrantilem apod., po analgosedaci poklesl k hodnotám cca 170-180/100-110 mmHg. Fibrilace síní byla na monitoru po celou dobu transportu. Kortikoidy jsou indikovány pouze u popálení DC, jinak je v terenu nepodáváme…(nově již nejsou v terenu podávány ani u spinálních traumat). 
Tato kazuistika je již trochu staršího data, ale pokud se dobře pamatuji, byl pacient podroben TL, přeložen na popáleniny. Ve finále myslím úspěšně podstoupil rehabilitaci.