Loading...

V parku je schoulený silně zanedbaný mladý muž. Přes hlavu má přetaženou bundu. Je v bezvědomí, velmi pomalu dýchá, jsou zde i apnoické pauzy. V obličeji je lehce promodralý, kolem úst jsou sliny. TK 90/50, P 55/min., SPO2 86%, D 4, glykemie 4,9, tonus ochablý, zornice miotické velikosti špendlíkové hlavičky. Žádné viditelné zranění ani krvácení. Pracovní diagnoza, léčba a směřování.
Řešení:
intoxikace opiáty, i.v. linka 18G, 500ml F1/1, naloxon, UPV, monitor, kapno, transport na urgentní příjem