Loading...

50letý muž požil asi půl litru tvrdého alkoholu a spadl na znak ze schodů. Dle svědků byl v bezvědomí asi 5minut. Postižený je v kolísavém stavu vědomí. Agitovanost až hlubší somnolence s flekční, obrannou reakcí. Má brýlový hematom, krvácí z levého ucha. Zornice jsou anisokorické. Levá zornice je mydriatická na 5mm a pravá zornice miotická na 2mm. Fotoreakce vlevo -, vpravo +. TK 120/80, 106 pulsů, SpO2 82%, GCS je 8. Pracovní diagnoza,, léčba a směrování.
intoxikace alkoholem, pád ze schodů, kraniotrauma, pravděpodobná fraktura base, kontuzní ložiska a hemoragie cerebri s útlakem okulomotoriu vlevo, dekortikační flekční reakce….Schanz límec, vakuová matrace, imobilizace,lehká elevace hlavy (celé vakuovky) do 30st, iv.linka, FR 500ml inf., OTI v ketaminu (zvedne MAP a CPP), ev.lehce s dormikem , UPV, normoventilace na dolní hranici ETC02 ( 35 mmHg),Fi02 dle Sp02 (nad 95%), režim bych volila A-PPV nebo BIPAP , sedace d.p. klidně nadále v ketaminu s dormikem nebo sufenta s dormikem, kontrola glykemie, monitoring EKG, TK udržovat pokud možno 160-180/ 90-100 i za cenu vasopresor.podpory, ale on jej zvedne i ten ketamin, krev z ucha nechat vytékat, jen lehce přiložit sterilní čtverec, …..teď jsem někde četla článek, že se zkouší někde (nevím už kde, v zahraničí) každé bezvědomí co nejdříve podchladit na 32-34stC, zatím snad s dobrými výsledky…

Ketamin – u kraniotraumatu jednorázově, či krátkodobě podávaný, nevyvolá signifikantnější vzestup ICP, naopak může pomoci zvýšit CPP. Manitol – je indikován až takzv.“v dohledu sálu“ , čili maximálně 45-60 minut před předpokládanou kraniektomií, a to z důvodu obavy ze vzniku rebound fenomenu v hemoragickém ložisku. Stran TK – krevní tlak udržovat na horní hranici normy,cca 160/90, důležitý je CPP , čili pokud je podezření na zvýšený ICP, pak je nutné navýšit MAP k udržení dostatečného CPP. Co se týče dalších opatření – je indikována normoventilace, ETC02 35-45 mmHg, zpočátku je v traumatický poškozeném mozku spíše vasokonstrikce, vazodilatace nastává až zhruba po šesti hodinách od traumatu, čili v PNP hyperventilace ne, snad jen krátkodobě při zjevném vzestupu ICP. Další možností snížení ICP je Thiopental. Hypotermie se používá až jako poslední možnost, při selhání předešlých metod…..suma sumárum – nejdůležitější u kraniotraumatu je oxygenace, neutrální poloha hlavy s mírnou elevací, analgosedace, a hlavně udržení dostatečného perfuzního tlaku CNS (za pomoci vasopresorů), ev. v dohledu sálu podání manitolu…..