Loading...

 Několik akronymů, které nám mohou pomoci při diagnostice difficult airway:

LEMON – predikce obtížné přímé laryngoskopie dle obrazu při maximálním otevření úst:
Look externally ( předkus, ustupující brada, anomálie obličeje, trauma obličejového skeletu…)
Evaluate 3-3-2 (3 prsty: mezi řezáky, 3 prsty: brada-jazylka, 2 prsty: jazylka – chrupavka štítná)
Mallampati (I.-přehledně vidíme tonsily,uvulu, měkké patro, tvrdé patro, II.-je vidět měkké patro, část uvula, tvrdé patro, III.-vidíme měkké patro a trvdé patro, ev.basi uvuly, IV:- je vidět pouze tvrdé patro.  Mallampati III-IV predikuje obtížnou  intubaci)
Obstruction / Obezity
NNeck

MOANS – predikce obtížné ventilace maskou a ambuvakem:
Mask seal (netěsnost masky)
Obstruction / Obezity
Aged
No teeth
Stiffnes ( rigidita hrudníku, např. po opiátech…)

RODS – predikce obtížného zavedení supraglotických pomůcek:
Restricted mouth opening
Obstruction / Obezity
Distorted anatomy
Stiffnes

CORMACK and LEHANE – predikce obtížné intubace dle obrazu přímé laryngoskopie:
I. přehledný celý vstup do laryngu v přímé laryngoskopii
II. částečně viditelný vstup do laryngu
III.viditelný pouze vrchol epiglotis
IV.nelze vidět ani epiglotis