Loading...

Poranění elektrickým proudem vzniká při spojení těla se dvěma body, mezi kterými je elektrické napětí, či propojení s neuzemněnou fází.

U vysokého napětí může dojít k zasažení osoby i na větší vzdálenost takzv. elektrickým obloukem či krokovým napětím…, čili bez přímého kontaktu s vodičem.

80% případů tvoří zasažení el.proudem o nízkém napětí, do 1 000V , z toho pak jsou cca 3% smrtelné.
zasažení vysokým napětím , nad 1 000V , je mnohem vzácnější, avšak úmrtnost je 30% .

Při úrazech el.proudem se kombinují tři typy postižení:
1. elektrické poškození – vliv el.proudu na buněčné mambrány a jejich následná nestabilita.
2. tepelné poškození – přeměna el.energie v tepelnou a následně povrchové a hluboké popáleniny.
3. mechanické poškození – druhotné  odhozením těla, spasmem svalů, fraktury kostí…

Míra poškození je závislá na mnoha faktorech:

 • druh proudu – stejnosměrný – je snášen poměrně dobře i při vyšších intenzitách
  – střídavý – nebezpečný i při malém napětí
 • frekvence – srdce je nejcitlivější na frekvence 50 – 60 Hz, což je frekvence domácích síťových rozvodů
 • napětí – nízké napětí – spíše elektronestabilita bb. membrán, arytmie.
  – vysoké napětí – rozsáhlé popáleniny, poškození vnitřních orgánů, mechanické poranění
 • odpor v místě vstupu proudu – suchá či mokrá pokožka
 • intenzita proudu
 • cesta průchodu proudu tělem
 • doba kontaktu se zdrojem

Účinek proudu na lidský organizmus:
0 -0,9 mA – nepostřehnutelný
0,9  – 1,2 mA – postřehnutelný v místě dotyku
1,6 mA – křečový pocit až ke kloubu končetiny
13 – 15 mA – těžce snesitelné bolesti, předmět pod proudem je možné pustit jen s námahou
10 – 30 mA – procházející proud způsobuje křeče a poruchy dýchání
nad 30 mA – procházející proud může být smrtelný, není-li rychla odpojen
500 mA – způsobí smrt, prochází-li proud tělem déle jak 0,5 sec

Klinické příznaky:
Závislé na výše uvedených faktorech, variabilní od lehké zmatenosti a lokálního poškození až po bezvědomí, zástavu oběhu a dýchání, polytrauma, rozsáhlé popáleniny….ň
– nalepení na zdroj př 15-25 mA
– porucha vědomí
– tachykardie, arytmie, ischemie myokardu, zástava oběhu…
– tachypnoe, dyspnoe, křeč dýchacích svalů s apnoí…
– popáleniny 1.-2.stupně v místě vstupu a výstupu proudu, ev. při vysokém napětí rozsáhlé hluboké popáleniny

– traumatické poranění, fraktury, rhabdomyolyza, …

Opatření:

 • nejdůležitější je především vlastní bezpečnost !
 • přerušení el.proudu! (nízké napětí – vyhození pojistek, vytažení přístroje ze zdroje… vysoké napětí – uvědomit ZZS, HZS, PČR, zástupce energetické spol… k odpojení zdroje)
 • zajištění základních životních funkcí, ev. KPCR
 • porucha dýchání – oxygenace, OTI, UPV
 • komorové arytmie – amiodaron 150mg v 5%G v 30minutové infuzi, kontinuální monitorace EKG!
 • hypotenze – volumoterapie, vasopresory, ionotropika
 • křeče – benzodiazepiny
 • popáleniny – ošetření dle standartu, sterilní krytí, analgetizace, inobilizace, sejmutí prstenů…
 • trauma – dle standartu, imobilizace, protišoková opatření, prevence hypotermie…
 • symtomatická terapie
 • každý pacient po zasažení el.proudem by měl být 48hodin monitorován, i dyž je bez subjektivních potíží či viditelných poranění…riziko vzniku maligních arytmií!

 

Případ z praxe:
50ti letý muž oravoval sekačku na trávu bez jejího odpojení od zdroje. Manželka jej našla na zemi, zmateného, stěžujícího si na brnění PHK.

Při příjezdu ZZS již sekačka odpojena od zdroje, muž sedící, při vědomí, orientován, subjektivně  lehký pocit mravenčení PHK v předloktí, bušení srdce…. Objektivně na prvním a druhém prstu PHK bodovitá popálenina 1.-2.stupně, motorika a čití ruky zachováno, dýchání suff., DF 20 /min, Sp02 94%, TF nepravidelná, 110/min, TK 130/70 , na 12svodEKG SR, 110/min, bez akutní ischemie, četné polytopní KES. Muž transport odmítá, přece nikam nepojede kvůli dvěma tečkám na prstech, srdíčko mu buší, páč se leknul…Po vysvětlení situace posádkou nakonec svolí k hospitalizaci.

Zajištěna iv.linka, Amiodaron 150mg v infuzi, sterilní krytí ranek, analgezie není třeba. Za kontinuální monitorace transport na interní JIP  k observaci. Během transportu náhle na monitoru KF, po jednorázové DEF a asi 30 sekundové srdeční masáži obnova sinusového rytmu. Předání na oddělení již bez potíží.

(pfo)