Loading...

Mladý muž, ročník 87, utrpěl při dělnických pracích na odstaveném vagónu výboj obloukem o napětí 32000 V. Výbojem byl odmrštěn a utrpěl pád z výšky cca 4m. Bezprostředně po úrazu cca 3 min v bezvědomí. Při příjezdu RLP (cca 6 min): komunikující, GCS 13, TBSA IIb a III. st. na cca 70% povrchu těla (Hlava, krk, hrudník, břicho, HKK ramena, DKK vpravo stehno, DKK vlevo cirkulárně), posléze GCS 3 s křečovým stavem. NIBP: 200/100, HR: 130, SpO2: 92%, Zornice: +3/+2. Diff.Dg.? Terapie? Směřování?
Řešení:
Po naložení na nosítka byl nasazen Stif-Neck, zajištěny 2 žilní vstupy 16G, K RSI aplikován Apaurin 10mg + SCCHJ 100mg (tady bude asi vášnivá diskuze ohledně kontraindikace ), dále podán Calypsol 100mg, Fentanyl 6ml, Arduan celkem 16mg.Tekutinová resuscitace celkem 1000ml FR + 500ml Gelofusine, rozstříháno oblečení, naloženy popáleninové roušky, a termofolie. Na EKG SR 130, NIBP 180/100, SpO2:98%, kapno: 6,4%. Po zajištění byl zahájen transport na ARO místní nemocnice, odkud byla posádka „vypoklonkována“ a po domluvě s KOS zahájili pozemní transport směr krajské TC. Během transportu relativně oběhově stabilní. Na TC vyšetřen v algoritmu Polytraumatu kde k popáleninám přibyl ještě EDH.