Loading...

Na dětský UP přivezla matka svého 2,5 letého chlapečka. Matka udává že je od včerejšího večera plačtivý, neklidný, udává bolesti břicha, je subfebrilní až febrilní. Doma 2x zvracel a měl jednu řídkou stolici.
RA: bezvýznamná
AA: nezjištěna
FA: trvalou medikaci nemá. Nyní matka podává paralen 100 mg a 6 hodin.
OA: dítě z druhé fyziologické gravidity,porod v termínu, poporodní adaptace dobrá, očkování řádně dle kalendáře, s ničím se nikdy neléčil.
Vyšetření lékařem: Dítě těžce vyšetřitelné. Hydratovaný, při vědomí, velmi neklidný, plačtivý. Bez icteru a cyanozy.Kůže čistá, hlava mezocefalická, zornice izokorické, foto ++ , dýchání čisté, sklípkovité bilaterálně. AS pravidelná, ozvy 2. Břicho nad niveau,bolestivé difúzně – dále nevyšetřuje. FF: TK nelze změřit, SPO2 97%, P 146, TT 38,2. Pracovní dg.,další vyšetření, směřování pacienta a léčba.

TT v rectu 38,7. KO+diff v normě. M+S zatím nenabrán ( dítě ještě nemočilo), CRP 12, dle matky větry neodchází. Jedna průjmovitá stolice matka více nedokáže popsat.

paralen podávala pouze matka dle příbalového letáku, dítě jedlo naposledy v 11:00 Su 3 250 ml který následně vyzvracelo… dále veškeré jídlo odmítá. Dítě z UP vysláno na UZ břicha ( popise : játra bez ložisek, parenchym homogenní, slezina a pankreas norm. ledviny symetr. MM a okolí norm. V ldx hypogastriu – ileocek. junkce – patrný invaginát, s herniací tenue a mesenteria – satelitní uzliny 10-12 mm, volná tekutina není přítomna. Jaký bude další váš postup?
Řešení:
Dítě po vyšetření UZ přijato na kliniku dětské chirurgie kde následně domluvena dezinvaginace v CA, ale až za 4 hodiny. Dítě je stále febrilní a od 11 hodin nic nejedlo ani nepilo. Jak byste zajistili dítě na oddělení do výkonu a jaké riziko může při ileocékální invaginaci nastat?

co se týká zklidnění dítěte postačí midazolam per os či nasálně. Je to tak malé množství, že dítě ho pozře a nepozvrací se. Pak se může dál pracovat. Apaurin se podává v případě když nezabere midazolam a následně ani chloralhydrát. Pak se může podat i i.m. Vše, ale záleží na zvyklostech oddělení a lékaře.

V této modelové situaci se jednalo o dg. ileocekální ivaginace( R 104 ) , kde po shlédnutím lékařem z UP byl pacient vyslám na UZ kde byla tato dg. diagnostikována. Žádná další vyšetření nebyly třeba. Dítě bylo přijato na dětskou chirurgii. Byla provedana dezinvaginace ( rozvinutí postiženého úseku speciálním klyzmatem v celkové anestézii.), která byla úspěšná. Dítě se od druhého dne zatěžuje tekutinami a postupně kašovitou stravou. Dálka hospiotalizace je cc3 dny kdy před propuštěným se provede kontrolní UZ. V horších případech, kdy se na tuto dg. příjde pozdě je indikována operace, neboť dítě je ohroženo na životě.