Loading...

Modelová situace: jsme voláni do restaurace, zde 30-ti letá žena, klečící na zemi, hlavu má mezi koleny, hodně naříká, velice špatně se s ní navazuje kontakt, od obsluhy se dozvídáme že se najednou sesunula na zem a držela se za tvář, v bezvědomí nebyla. TK 150/100, P 135, SPO2 98%, TT 36,5, glykemie 5,6. Pracovní diagnoza, terapie a směřování.
Řešení:
neuralgie trigeminu, tzv. status neuralgicus, v anamnéze pacientky je opakovaná obrna faciálního nervu. Na místě byla pacientce zajištěna i.v. linka, podán fentanyl 2ml + dormicum 2mg + 250 F1/1, transport na neurologické pracoviště