Loading...

Na chirurgickou ambulanci ON přišel muž, 19 let, který se koupal s kamarády v řece, poblíž tepelné elektrárny. Skočil z římsy do vody, uhodil se do hlavy při seskoku, plus tržná rána plosky nohy s přeříznutím šlachy flexoru malíka. Zvracel, plus cca. 5ti minutová ztráta vědomí. Má tenzní bolest hlavy. Přišel po 8mi hodinách od incidentu.
Obj. Muž, 19 let, 182cm 79kg, TK 135/90, P80, D 30, TT 38.4, SpO2 99
OA: nevýznamná
FA: bez medikace
PA: student
RA: matka zemřela na zhoubný tumor mozku (detaily neví), otec- DM na insulinu, hypertonik, před rokem AIM, CMP – úspěšně provedená TL
RTG: lebky a krční páteře bez ložiskových změn
Neurolog. konz.: komoce mozku
EKG: bpn
Lab.: fyziolog.
DG: commotio cerebri,
vulnus contusolacerum plantae pedis l. dx. cum transscisio tendinis m. flexoris dig V.
ped. l. dx.

V CA ošetření, sutura. Výkon proběhl bez komplikací, profylakticky podán cefalotin. Poop. medikace: paracetamol inf., ATB cefalotin

Průběh hospitalizace:
1. den v CA chirurg. ošetření tržné rány
2. den bez komplikací
3. den pacient začal být euforický, s distálně-proximálními kontrakcemi na paži levé ruky, trvající 3-4 vteřiny. Začal si stěžovat, že „nevidí“. Provedeno vyšetření očním lékařem: bpn. Pacient odeslán na MRI mozku: patrná atenuace cingulární kúry.

Jaký bude další postup? příp. Dg.?

Řešení:
U našeho pacienta nastaly febrilie 39,9 st.C, pociťuje závratě, bolesti břicha ve všech kvadrantech, nausea, ledviny začínají kolabovat. Po sdělení příbuzných: před týdnem se vrátil z výletu z USA.

Ad: Ostatní: Neurologové mají podezření na Legionellu a Naeglerii

Neurologie diagnostikovala legionellu – kladli otázky na příbuzné ohledně pobytu v zahraničí (USA – kongres, starší budova se starou klimatizací…diagnostika: RTG, biopsie plic- pozitivní na legionellu). Jak ji tedy zaléčíme?

Po zaléčení legionelly (nasazen levofloaxin a azitromycin) se pacientovi dostavila opet slepota, plus hyperalgezie, nasazen morphin 10mg. i.v. bolusem, bez efektu…

Pacient exitus po náhlé zástavě oběhu…

Dg.: Naegleria fowleri