Loading...

Třicetiletý muž opravoval žehličku, měl ji připojenou v zásuvce elektrického vedení. Při neodborné manipulaci dostal ránu elektrickým proudem, levá – pravá ruka. Je při vědomí, stěžuje si na palpitace, má brnění v HK a nezvedne je nad horizontálu. TK 150/90, SPO2 97%, P 80 – 130, D 14, Glykemie 5,9 mmol/l. Pracovní diagnoza, léčba a směřování.
Řešení:
monitor ke sledování srdečního rytmu,zajištění i.v. vstupu,koronární JIP