Loading...

Jste voláni jako RLP posádka k 50ti letému muži, kolaps na zahradě, nemůže dýchat.
Na místě muž, sedící na schodku,vyděšený výraz, neschopen slova, tachypnoe, ortopnoe,zatahování, sípot, počínající centrální cyanoza, opocený, tachykardie, Sp02 68%, df 35/min, TF 140/min, TK 190/100, poslechově dýchání s četnými spastickými fenomeny, četné vlhké chrůpky, nad basemi tiché, AS prav., DK bez otoků, neurologicky orientačně bpn, na předloktích bělavé drobné nepravidelné skvrnky velikosti 2-5mm. Manželka pobíhá kolem, verbálně na vás útočí, složitě z ní dostanete pouze informaci o asi 14 dní trvajícím kašli, et teplot, bílé sputum, „mívá to každé jaro „, bere už druhá ATB, ale bez efektu, alergický na nic není, užívá antihypertenziva. Nynější stav nastal náhle, během vyprávění vtipu a smíchu… Jak budete postupovat? …

bělavé skvrny na předloktích … jojo, záludná to věc….  … na cílený dotaz manželka poznamená: “ Asi před dvěma dny čistil odpady louhem, mělo to vyšumět za pár sekund a porád nic… … tak se šel podívat a…ono to “ hodilo gejzír“ , troška jej to pocákalo, no… ale co se staráte o bílé tečky!?…zachraňujte manžela!!!“ ….
Řešení:
Vdechl aerosol louhu během čištění odpadů, bíle skvrnky na kůži jsou od postříkání louhem. Nyní se mu uvolnila část kolikvační nekrotické tkáně v dýchacách cestách, kde tvoří obstrukci s následným reaktivním bronchospasmem.

Inhalační poranění dýchacích cest toxickou látkou s akutním zhoršením stavu po cca dvou dnech od intoxikace. Takto stav uzavřela posádka, pacient byl zaintubován, mohutné odsávání bělavého sputa , provedena laváž DC, napojení na UPV, Fi02 zpočátku 100% , dále dle Sp02, PEEP, podány betamimetikum a kortikoid inhalačně, dále pak syntophyllin, kortikoid a MgS04 intravenozně, monitorace, pacient byl transportován na ARO. Zde provedena bronchoskopie s nálezem četných kolikvačních nekroz v DC …. je dobré si všímat detailů