Loading...

Dnes ráno byla posádka RLP je volána k ženě pro křeče. Primipara, 35 let, obézní, diabetička, patřící k rasové menšině, k lékaři nedochází, těhotenskou průkazku nemá, rodina nedokáže blíže specifikovat údajný křečový stav. Pacientka nyní při vědomí,stěžuje si na bolesti hlavy a v epigastriu, neklidná. Zornice izokorické, foto+, ameningeální, orientačně neurologicky bez lateralizace , hyperreflexie, poslechově nihil, břicho měkké, bez resistence, palpačně citlivé v pravém epigastriu, perimaleolární otoky DKK, TK 170/110 , TF 100/min, Sp02 96% , EKG v normě, glykemie 5,6 mmol/l, afebrilní. Bez traumatu. Vaše pracovní dg., směrování?
Řešení:
Posádkou podaná terapie: iv.linka, MgS04 10% 2g pomalu iv., následně FR 500ml + 2g MgS04 10% inf,prevence útlaku VCI, monitorace ZŽF, 02 maskou……během transportu stupňující se neklid, 1x křeče typu GM, TK 180/120, přidán Diazepam 10mg iv., Ebrantil 25mg i.v., transport po telefonické domluvě ad perinatologické centrum. Při předání TK 150/95 , TF 88/min, Sp02 99%, spont.ventilace, DF 12/min, GCS 3-4-5 , somnolentní.
Prac.dg. : primipara, cca 6.měsíc gravidity dle výšky fundu, eklampsie .