Loading...
21.6.2013 schválila Americká FDA telavancin (přípravek Vibativ, Theravance), pro použití u pacientů s  nozokomiální pneumonií a ventilátorovou pneumonií (bakteriální HABP / VABP nebo nozokomiální pneumonie) způsobenou Staphylococcus aureus. V tiskové zprávě FDA uvedlo, že telavancin by měl být používán k léčbě nozokomiální pneumonie pouze v případě, kde není vhodné použití alternativ.

„Schválení dokazuje naplnění závazku FDA ke zpřístupnění nové možnosti léčby závažných onemocnění, jakými jsou HABP / VABP, zejména u kritických pacientů, kteří vyčerpali nebo u kterých nemohou být použity alternativní možnosti léčby,“ sdělil Edward Cox, MD, MPH, ředitel úseku antimikrobiálních produktů centra FDA (obdoba SUKL).
Podle tiskové zprávy je telavancin ve formě pro parenterální aplikaci, s dávkováním jednou denně. Jedná se o baktericidní, lipoglycopeptidové antibiotikum s duálním mechanismem účinku: Inhibuje syntézu bakteriální buněčné stěny a narušuje funkce bakteriální buněčné membrány.
Bezpečnost a účinnost televancinu v léčbě nozokomiální pneumonie byla stanovena ve dvou studiích, do kterých bylo zařazeno 1.532 pacientů, jak uvedlo FDA. Pacienti byli randomizováni do skupin, z nichž jedné byl podáván telavancin a druhé vankomycin. Nejčastějším nežádoucím účinkem spojeným s telavancinem byl průjem, sdělilo FDA.