Loading...

Oblast kardiovaskulární a neurologie

PLAC Test
Dokáže odhalit predispozice kardiologických i neurologických onemocnění. Je sledována hladina enzymu Lp-PLA, která se výrazně zvyšuje při hrozícím nebezpečí infarktu myokardu nebo mrtvice. PLAC Test je unikátní. Identifikuje výhradně zánět v cévách.

GenScan, genetické vyšetření Alzheimerovy choroby
Vyšetření na genové bázi dokáže odhalit predispozici k tomuto onemocnění.

Oblast urologie a gynekologie

Prostate health index
Tato novinka je schopna z jednoho vyšetření odhalit případný karcinom prostaty. Pomůže v otázce, zda má pacient podstoupit biopsii prostaty při vyšších hodnotách onkomarkru PSA.

LBC (liquid based cytology)
nová metoda zpracování stěru z děložního čípku. Výhodou jsou kvalitněji připravené preparáty. Při klasické metodě může být nanesení buněk na sklo nerovnoměrné, buňky se překrývají a poškozují, což může ztížit mikroskopické hodnocení. LBC umožňuje i vyšetření na přítomnost HPV (lidský papilomavirus), případně i další imunohistochemická či genetická vyšetření.

Oční lékařství (oftalmologie)

Retcam 3
V současnosti nejmodernější digitální zobrazovací systém v ČR. Slouží k prostorovému, barevnému digitálnímu zobrazení především očního pozadí (retiny), ale i přední části oka (rohovka, víčka, atd.) dětí i dospělých. Využívá se mimo jiné k diagnostice retinopatie nedonošených dětí (ROP = retinopathy of prematurity), tedy závažného onemocnění sítnice, postihujícího pouze nezralé, předčasně narozené děti, které může končit slepotou.

Fundus kamera
Přístroj určený k vyšetření a záznamu očního pozadí, kdy ve většině případů není nutné „rozkapání oka“. Tím se zvyšuje komfort a namáhání oka očními kapkami.

Stomatologie
Metoda získávání růstových faktorů z plasmy konkrétního pacienta – tyto faktory lze využít v oblasti stomatologické chirurgie, v parodontologii a u zubních implantátů. Zvyšují hojivost, regeneraci a náhradu měkkých i kostních tkání.

Gastroenterologie

Zobrazovací metoda

Virtuální kolonoskopie
Kolonoskopie, která nebolí. Nepříjemné vyšetření tlustého střeva sondou se dá nahradit pohodlnou a rychlou výpočtovou metodou. Virtuální kolonoskopie však má své riziko: je to záření.

Léčebné metody

ACP (Autologous Conditioned Plasma) – způsob léčby, využívající vlastní krev (plazmu)
s bohatým obsahem krevních destiček a růstových faktorů zejména v ortopedii. Specialisté používají injekce i na léčbu tenisových loktů, poraněných kolen, pat, šlach, úponů svalů nebo bércových vředů.

MDM (metoda mesodiencefalické modulace)
Léčba se provádí u polyneuropatie diabetických pacientů. Jedná se o neinvazivní elektrofyziologickou stimulaci centrálního nervového systému (CNS) terapeutickými proudovými impulsy, které pacient při aplikaci nevnímá. Impulsy působí na část CNS, a to na mezimozek.

Operační výkony

Endoskopická operace karpálního tunelu
Významně snižuje riziko komplikací oproti klasickým způsobům operativního řešení.

Aliar systém (bronchiální termoplastika)
léčba těžkých forem astma bronchiale, pomocí speciálního katetru se ohřívá sliznice v průduškách.

BAHA sluchadlo – sluchadlo zavedené do kosti.
Je řešením pro těžce sluchově postižené s trvalým výtokem z uší nebo pro pacienty s velmi úzkým či zcela nevyvinutým zvukovodem.

 

Článek je převzatý od MUDr. Zbyňka Mlčocha