Loading...

Děvče, 13 let , pád z koně, dopad na kamenitou lesní cestu, dle svěka asi minutu-dvě v bezvědomí, bez křečové aktivity. Anamnesticky: DM 1.typu na inzulinu, alergie na prach, pyl, roztoče, před týdnem viroza.
Na místě dívka, sedící opřena o strom, pláče, stěžuje si na bolest PDK.
Obj.: plačtivá,anxiozní, mělké povrchové dýchání, orientována místem, časem i osobou, na událost však amnezie, izokorie, zornice 3/3, foto ++, ameningealní, lebka pevná, tržná rána parietooccipitálně vpravo, NÚU bez patol.sekrece, chrup beze ztrát, orientačně neurol.bez lateral, hrudník pevný, palpační bolestivost vpravo, bez krepitace, poslechově dýchání vpravo oslabené, Sp02 88%, AS prav, tachykardie 100/min, puls na periferii hmatný, TK 100/50 mmHg, břicho nebolestivé, bez rezistence, pánevní kruh pevný, LDK bpn, PDK otevřená fraktura distální třetiny bérce, HKK bez známek poranění, pouze povrchové oděrky, páteř bez deformit, poklep. bolestivá v bederní oblasti, bez neurol.deficitu, TPT neg. Glykemie 5,4 mmol/l..
postup, dg, směrování?
Řešení:
Diagnoza na místě: stp.pádu z koně (výška cca 2m), commotio cerebri, povrchové poranění hlavy, kontuze hrudníku, susp.fraktura žeber l.dx., susp.pneumo/fluidothorax l.dx., kontuze zad, otevřená fraktura distální 1/3 bérce , anamnest. DM 1.typu, stp.viroze, alergie prach-pyl-roztoči.
Dívence zajištěna iv.linka, analgosedace sufenta 0,4 ug/kg + midazolam 0,1 mg/kg iv, FR 500ml inf., nasazen C-límec, PDK sterilní krytí + vakuová dlaha v tahu, termofolie, vakuová matrace, sterilní krytí povrchové rány na hlavě. Monitorace, 02 maskou (vzestup Sp02 na 95%), opakovaně kontrola ventilace, v pohotovosti jehla k ev.dekompresi hrudníku při rozvoji tenzního PNO . Směrována ad spádová nemocnice (pediatrie, chirurgie, ARO). Rodiče vyrozuměni. 
Jen dodatek: v PNP běžne antibiotika při otevřených frakturách končetin nepodáváme, stejně tak profylaxi proti Tetanu, to až na urgentním příjmu. Stran ošetření hrudníku – pokud by došlo k rozvoji tenzního PNO (pokles Sp02, oběhová nestabilita, deviace trachey, zvýšená NKŽ…), pak provedeme dekompresi dlouhou flexilou v 2.mžb. medioklavikulárně s tím, že flexilu poté ošetříme heimlichovou chlopní , rukavicovým drenem, či v nouzi pouze ponecháme zaskříplý peanem přilepeným k hrudníku(dle potřeby uvolníme). Zavedení hrudního drenu ponecháme až na urgentní příjem, kde to bude provedeno za sterilních podmínek (riziko pleuritidy apod.) a relativně v klidu (po dekompresi PNO jehlou). Co se týče ošetření PDK, pak jen upozorním, že končetina je fixována v dlaze v tahu a po nafouknutí vakuové dlahy je zkontrolována pulsace na periferii a ev.bolestivost prstů končetiny… Směrování není nutné do traumacentra, nejsou splněny podmínky triage (pád nebyl z 6m, nejedná se o kraniotrauma, hrudník je pevný, je přítomna pouze jedna otevřená fr.končetiny, bez poranění kloubu , páteř je bez deformit, bez neurolog.deficitu).