Loading...

Posádka RLP, voláno ve 3:10 hod k muži, 55 let, bolesti na hrudi.
Dojezdový čas 5minut, na místě muž ležící v posteli, při vědomí, orientovaný, klidný, stěžuje si, že jej vzbudil neurčitý tlak na hrudi, nyní jej již nepociťuje,nauzeu či dušnost neguje, večer byl bez obtíží, potíže tohoto charakteru prvně, manželka dodává, že náhle zbledl, opotil se a nemohla mu změřit TK domácím tlakoměrem. Křeče či ztrátu vědomí manžela neguje.
OA: negativní, FA:neg., AA: neg., SA: dlouhodobá přepracovanost, stres, nekouří, pije silnou kávu 3x denně, alkohol vyjímečně.
Obj.: 120kg, 170cm, GCS 15, orientačně neurol.bez lateral,normoventilace, dýchání alv., bvf, Sp02 98%, puls na periferii slabý, rychlý, 12svod EKG tachykardie se širokým komplexem 210/min, TK 120/80, břicho bpn,KK bez otoků, afebrilní, normoglykemie. Pacient s vámi plynule klidně hovoří, situaci bagatelizuje. Váš postup a dg?
Řešení:
při takové rychlosti srdeční frekvence opravdu nešlo rozlišit KT od SVT s aberací či blokem Tawarova raménka. Pacient byl kompenzován stran TK , neměl stenokardie ani neměstnal , proto el.kardioverze v danou chvíli nebyla provedena a byl podán amiodaron 150 mg iv.pomalu a následně 300mg v infuzi. Transport za stálé monitorace a 02 maskou na interní odd, cca 40 minut jízdy.
Při předání se pacientův rytmus náhle zvertoval na SR, 80/min, bez poruchy převodů či ischemie, zcela fyziologická křivka….

Celkový čas trvání tachykardie se širokým komplexem byl od výzvy po naskočení SR cca 50-55 minut, první záznam na místě byl s fr 210/min , QRS široké 280 ms, což bych brala spíše jako KT, proto jsem podala amiodaron…. Před předáním se ale frekvence zpomalila na 180/min a QRS měly již šíři pouze 180 ms, a obraz mi přišel spíše jako SVT s aberací…. Ale jak říkám, před natočením kvalitního 12svodového záznamu došlo k verzi a obrazu zcela normální fyziol.křivky…. Ani sloužící internista na JIP nebyl schopen to rozlišit, uzavřel to jako Tachykardii se širokým komplexem . …. Výstup z modelové situace ale je, že pokud nejsme schopni diferencovat u širokokomplexové tachykardie , zda jde o SVT s aberací či blokem nebo ischemií nebo o komorovou tachykardii, považujeme ji vždy za komorovou.

Doporučení: V PNP platí pravidlo: pokud není jistota, o jakou tachykardii s širokými komplexy se jedná, má být každá taková tachyarytmie považována za komorovou tachykardii a tak i léčena