Loading...

Jste jako RLP posádka voláni k ženě 72 let, zmatenost, desorientace. Situace na místě: volal manžel, žena prý odpoledne šla za vnukem na zahradu, studuje univerzitu 3.věku, často s vnukem debatují…když přišel k večeru za ní , nalezl ji zmatenou, mluví z cesty, není s ní řeč…Obj.žena při vědomí, kvalitativní porucha vědomí, usmívá se,bez známek tenze či agrese, odpovědi s latencí, zcela neadekvátní, mydriaza, orientačně neurol.bez lateralizace, ameningeální, KP komp., pouze mírná tachykardie 90/min, TK 130/70, poslechově nihil, břicho a končetiny bpn., glykemie 7,0 ,teplota 36,8 , EKG SR tachykardie,jinak fyziol.křivka. OA: HN, DM na dietě. AA:0. Váš postup?
Řešení:
Jste blízko, ale THC to nebylo.  nicméně příznaky svědčí pro intoxikaci halucinogenní látkou. I posádka zprvu sázela na THC. Během vyšetřování se pacientka pomalu začíná „vracet do reálného světa“ a současně přichází vnuk a podává vysvětlení. Bábi se zajímala o psychotropní látky , studuje právě psychologická témata při univerzitě…nechal ji vyzkoušet účinky chrastice rákosovité, travina běžně v zahradách, obsahující DMT, halucinogen s obdobným účinkem jako psylocibin houbiček, ale mnohem kratším působením (15-20)min . Dotyčný má jiné vnímání,jako jiné vesmírné dimenze, předměty nemají obrysy,jsou rozvlněné, zvuky jsou vnímány barevně apod.Vize jsou velmi reálné, věrohodné. Rizikem je jejich naprostá nevypočítatelnost,nepředvídatelnost. … Pacientka byla po odeznění příznaků znovu vyšetřena, orientační neurol.vyšetření v normě,KP komp. Ponechána na místě,dohled manžela, poučeni.