Loading...

ADRENALIN INJ. SOL 5X1ML/MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – Sympatomimetikum
INDIKACE – Srdeční zástava – tonizace myokardu v průběhu neodkladné resuscitace; anafylaktický šok; bronchospasmus anafylaktický i reflektorický; periferní selhávání krevního oběhu při dostatečné náplni krevního řečiště, endotoxinový šok; k omezení kapilárního krvácení; k dekongesci sliznic; vazokonstringens při místní anestezii.
DÁVKOVÁNÍ – Dávkování je individuální, podává se průměrně dospělým 0,1 mg/min. až 1 mg každých 3 ‑ 5 minut, novorozencům 0,01 ‑ 0,03 mg/kg každých 3 ‑ 5 minut a starším dětem 0,01 ‑ 0,2 mg/kg každých 5 minut.
Srdeční zástava: Dospělí: 0,01 mg/kg (0,5 ‑ 1 ml) pomalu 5 minut intravenózně, nebo v kontinuální infuzi intravenózně 1 ‑ 10 µg/min podle hemodynamické odpovědi.
Srdeční zástava: Děti: 0,01 mg/kg tělesné hmotnosti, další dávky 0,1 mg/kg tělesné hmotnosti každých 3 – 5 minut podle potřeby.
Srdeční zástava: Novorozenci: 0,01 ‑ 0,03 mg/kg tělesné hmotnosti intravenózně každých 3 ‑ 5 minut (u novorozenců a dětí je absorpce z endotracheální aplikace nejistá a koncentrace v plazmě nepředvídatelné).
Anafylaktický šok: Dospělým intravenózně 0,3 ‑ 0,5 ml.
Alergické stavy: Dospělým hluboko subkutánně 1 ml, během 24 hodin maximálně 2 ml; dětem do 1 roku 0,1 ‑ 0,2 ml, od 1 do 6 let 0,2 ‑ 0,3 ml, od 6 do 15 let 0,3 ‑ 0,5 ml.

ALGIFEN GGT25ML

INDIKAČNÍ SKUPINA – Analgetikum, spazmolytikum
INDIKACE – se užívá při křečovitých bolestech v oblasti břišní – žaludku, střeva, žlučových a močových cest, při bolestivé menstruaci, migréně a bolestech zubů
DÁVKOVÁNÍ – Dětem od 10 let do 12 let se při bolestech obvykle podává 15-20 kapek, děti starší 12 let, mladiství a dospělí při bolestech užívají 20-54 kapek. Tuto dávku je možno po 6-8 hodinách opakovat. Dětem do 12 let věku může být podáno maximálně 20 kapek 4krát denně. Děti starší 12 let, mladiství a dospělí mohou užívat maximálně 54 kapek 4krát denně. Odstup mezi jednotlivými dávkami musí být minimálně 6 hodin.

APAURIN INJ.SOL.10X2ML/10MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – Anxiolytikum
INDIKACE – Akutní stavy úzkosti, vzrušení, abstinenční syndrom (delirium tremens), status epilepticus, tetanus, akutní centrální a periferní svalové křeče.
DÁVKOVÁNÍ – musí být individuální
Akutní úzkost nebo excitace: 5-10 mg intravenózně nebo intramuskulárně; dávka může být v případě potřeby opakována po 4 hod.
Delirium tremens: 10-20 mg intravenózně nebo intramuskulárně; dávka5-20 mg může být opakována každé 4 hodiny.
Status epilepticus: Dospělí: 0,15-0,25 mg/kg těl. hmotnosti podávaných v pomalé intravenózní nebo intramuskulární injekci, opakovat v případě potřeby po 30-60 minutách; nebo v pomalé intravenózní kapací infúzi.  Maximální dávka je 3 mg/kg během 24 hod. Děti od 30 dnů do 5 let: 0,2-0,5 mg podávaných v pomalé intravenózní injekci každých 2-5 minut do dosažení celkové dávky 5 mg. Děti starší než 5 let: 1 mg každých 2-5 minut v pomalé intravenózní injekci do dosažení celkové dávky 10 mg.  Dávka může být v případě potřeby opakována po 2-4 hod.
Akutní svalové křeče: Dospělí: 10-20 mg intravenózně nebo intramuskulárně 1-2krát denně. Děti: 2-10 mg intravenózně nebo intramuskulárně 1-2krát denně.

BERODUAL N IHH SOL PSS 200 DÁVEK

INDIKAČNÍ SKUPINA –bronchodilatans
INDIKACE – přípravek určený k prevenci a léčbě příznakůchronické bronchiální obstrukce spojené s reverzibilním zúžením dýchacích cest, jako je bronchiální astma, a zejména k prevenci a léčbě chronické obstrukční plicní nemoci – CHOPN
DÁVKOVÁNÍ – Akutní záchvat dušnosti:Ve většině případů je podání 2 inhalačních dávek (vdechů) dostačující k rychlému odstranění akutních příznaků. Nedošlo-li v závažnějších případech k odstranění dýchacích potíží během následujících 5minut, je možno opakovat stejnou dávku (2 vdechy).
Pokud se záchvat nepodaří zvládnout čtyřmi vdechy, je pravděpodobně nutné podání dalších dávek.V těchto případech by měl pacient neprodleně vyhledat lékařskou pomoc (nemocnici).
Udržovací a dlouhodobé podávání:1-2 vdechy při každém podání, maximálně 8 vdechů denně (zpravidla 1-2 vdechy 3x denně)

BENOXI 1X10ML

INDIKAČNÍ SKUPINA – oftalmologiím, lokální anestetikum
INDIKACE –  Povrchová anestezie rohovky a spojivky, např. při odstraňování cizích těles z povrchu oka
DÁVKOVÁNÍ – Při odstraňování povrchově uloženého tělíska z rohovky a spojivky, před subkonjunktivální nebo retrobulbární injekcí: 3 krát jednu kapku během 5 minut.
Při odstraňování hluboko ležícího tělíska z rohovky: 5 až 10 krát jednu kapku v 30-60 vteřinových intervalech.

BETALOC 1MG/ML INJ:SOL 5X5ML/5MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – betablokátor
INDIKACE – k léčbě nepravidelné srdeční akce/rytmu , k léčbě po srdečním infarktu, zpomaluje činnost srdce a šetří práci srdce
DÁVKOVÁNÍ – supraventikulární tachyarytmie, nejprve se podává nitrožilně dávka 5mg(=5ml) rychlostí 1-2mg za min. Dávka se může opakovat
V 5 min. intervalech, dokud není dosaženo uspokojivé odpovědi. Většinou postačuje celková dávka 10-15mg. Maximální doporučená intravenozní dávka je 20mg=20ml.
Profylaxe a léčba ischemie myokardu, tachyarytmie a bolesti při podezření nebo potvrzeném infarktu myokardu, akutní stav:5mg=5ml intravenozně. Dávka se může opakovat v 2 min. intervalech do max. dávky 15mg.

BRICANYL 10X1ML/0,5MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – bronchodilatanc
INDIKACE – rozšiřuje dýchací cesty,a tak usnadňuje dýchání, se používá při náhlém záchvatu dušnosti u pacientů s astmatem a jinými podobnými zdravotními problémy
DÁVKOVÁNÍ – dávkování pro dospělé a děti starší než 12 let  0,5 mg podle potřeby.V těžkých případech může být jednotlivá dávka zvýšena až na 1,5mg. Celková denní dávka by neměla překročit 6mg.
děti od 3 do 12 let:0,5 mg podle potřeby. V těžkých případech může být jednotlivá dávka zvýšena až na 1mg. Celková denní dávka by neměla překročit 4mg.

CALCIUM GLUCONICUM 10% BRAUN 20X10ML

INDIKAČNÍ SKUPINA – iontový přípravek
INDIKACE – k doplnění vápníku u pacientů s extrémně nízkými hladinami vápníku (hypokalcémie), u nichž se projevují akutní příznaky, jako je porucha čití na kůži (necitlivost, svědění, pálení), křečovitá svalová ztuhlost (tetanie), křeče do rukou a chodidel, kolika, svalová slabost, poruchy řeči a zmatenost, které v některých případech mohou vést až ke křečím.
DÁVKOVÁNÍ – Dospělí a dospívající starší 12 let Obvyklá počáteční dávka je 10 ml, tedy 1 ampulka přípravku Calcium Gluconicum 10% B. Braun. V případě potřeby mohou být podány další dávky až do zvýšení hladin vápníku v krvi na normální hodnoty nebo do odeznění příznaků.

Kojenci, batolata a děti do 12 let věku Lékař zvolí dávkování a způsob podání v závislosti na hladině vápníku v krvi a závažnosti příznaků. V případě mírných příznaků ovlivňujících nervy a svaly bude dána přednost perorálním léčivým přípravkům obsahujícím vápník.

CALYPSOL INJ:SOL 5X10ML/500MG

INDIKAČNÍ SKUPINA– Celkové anestetikum
INDIKACE – Celková anestézie, Analgezie(bolestí traumatického původu, popáleniny, v resuscitační péči a při hromadném výskytu poraněných) Bronchospazmus rezistentní na běžnou terapii, adjuvantní léčba u astmatického stavu, úporná škytavka
DÁVKOVÁNÍ – se podává intravenózně nebo intramuskulárně, je možné alternativní podání, bukálně nebo intranazálně. Dávkování CALYPSOLU je třeba individualizovat podle reakce pacienta. Doporučuje se premedikace diazepamem, který výrazně snižuje frekvenci i intenzitu nežádoucích účinků ketaminu. Anestézii lze udržovat dodatečným opakovaným podáváním ve výši poloviny anebo celé úvodní dávkymaximálně 5krát.

Intravenózní podání, Úvod do celkové anestézie,Dospělí: úvodní intravenózní dávka se pohybuje mezi 1,0 a 4,5 mg/kg tělesné hmotnosti.Děti: 0,5 – 4,5 mg/kg tělesné hmotnosti.Průměrná dávka, která vyvolá anestézii trvající 5 až 10 minut, je 2,0 mg/kg tělesné hmotnosti

Alternativní podání je možné podat i netradičně, protože se vstřebává po bukální i intranazální aplikaci. Dávka je dvojnásobná oproti i.v. podání a interval trvání analgesie je srovnatelný s i.m. podáním. Toho se využívá v medicíně katastrof a výběrově i u dětí

CARBOSORB TBL.

INDIKAČNÍ SKUPINA – medicinální uhlí
INDIKACE – závažných střevních infekcí způsobených viry a baktériemi a při dráždivém tračníku a po poradě s lékařem u akutních otrav toxickými látkami.
DÁVKOVÁNÍ – Obvyklá denní dávka užívaná k léčbě méně závažných střevních infekcí způsobených viry a baktériemi a při dráždivém tračníku jsou 2 – 4 tablety 3 – 4 krát denně. U průjmů způsobených dietní chybou a podezření na otravu je možné zvýšit dávku na 10 – 12 tablet 3 – 4 krát denně.
Děti od 3 let: Obvyklá dávka je 2 – 4 tablety 3 – 4 krát denně, u průjmu obvykle 4 – 5 tablet 3 – 4 krát denně.

CERUCAL 10X2ML/10MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – antiemetika, prokinetika
INDIKACE – při dráždivém žaludku,pyróze (pálení žáhy), refluxní ezofagitidě (zánětu jícnu způsobeném zpětným tokem žaludeční šťávy) a funkčně podmíněné stenóze pyloru (zúžení vrátníku tj. vyústění žaludku do dvanáctníku), při nevolnosti, nucení na zvracení a zvracení různého původu, např. při onemocněních jater a ledvin, zraněních lebky a mozku, migréně a nesnášenlivosti léčiv
DÁVKOVÁNÍ – dospělí nevolnosti, zvracení a diabetické gastroparéze, 1-3x denně 1amp., i.m nebo i.v. jednotlivá dávka 10mg., denní dávka 10-30 mg.
Děti -je indikován u dětí od 1 roku k léčbě pooperační nevolnosti a zvracení a podává se 0,15 mg/kg podaná pomalou injekcí (alespoň 3 minuty). Maximální denní dávka je 0,5 mg/kg

CLOPIDOGREL ACINO 75 MG POR TBL FLM 14X 75MG

INDIKAČNÍ SKUPINA –antiagregancia
INDIKACE –  k prevenci vzniku krevních sraženin
DÁVKOVÁNÍ– 75 mg v dávce 300 mg (4 tablety po 75 mg) jednou na začátku léčby. Poté je obvyklá dávka jedna 75 mg denně

DEXAMED INJ.SOL.10X2ML/8MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – glukokortikoidní steroid
INDIKACE – Bronchiální astma, včetně status astmaticus, polékové alergické reakce, potransfúzní reakce, sérová nemoc, edém laryngu, anafylaktická reakce, Crohnova choroba, ulcerózní kolitis, Šokové stavy, Mozkový edém
DÁVKOVŃÍ – Dávkování musí být individuálně upraveno. Pro minimalizaci nežádoucích účinků je třeba použít nejnižší možnou dávku. Obvyklá parenterální dávka představuje 1/3-1/2 perorální dávky,což je 0,5 mg až 20 mg (0,125 ml-5 ml) na den, Vysoké dávky jsou doporučovány pro zahájení krátkodobé úvodní terapie život ohrožujícího mozkového edému 50mg.

DIAZEPAM DESTIN RECTAL TUBE 5MG RCT SOL/10MG RCT SOL

INDIKAČNÍ SKUPINA – benzodiazepiny,sedativum
INDIKACE – potlačením úzkosti, sedací a u vyšších dávek také relaxací svalového tonu a křečí.
DÁVKOVÁNÍ – status epilepticus:Dospělým se zpočátku podává rektálně 5-10 mg diazepamu (max. 1 rektální tubu s 10 mg). Pokud je to nezbytné, lze dávku opakovat po 10-15 minutách až do celkové maximální dávky 30 mg, Dětem od 6 měsíců věku a do 15 kg tělesné hmotnosti se podává 5 mg úzkosti, napětí, vzrušenosti, tetanu a křečí při horečce: Dospělým se podává rektálně 5-10 mg, Dětem do 3 let s 10-15 kg tělesné hmotnosti se podává rektálně 5 mg

DIAZEPAM POR TBL NOB 20X5MG

INDIKAČNÍ SKUPINA– anxiolytikum
INDIKACE – Potlačení úzkosti, sedací a u vyšších dávek také relaxací svalového tonu a křečí
DÁVKOVÁNÍ – musí být individuálně upraveno

DICYNONE 250 4X2ML
INDIKAČNÍ SKUPINA– antihemorhagikum, hemostatikum
INDIKACE – Léčba vlásečnicového krvácení různé etiologie a lokalizace: hematurie, hematemesis a melena, v urgentních případech kdy nelze použít tablety, přípravek je vhodný pro dospělé i děti
DÁVKOVÁNÍ – Dospělí Urgentní případy podle závažnosti: 1-2 ampulky (250-500mg) i.v. nebo i.m., Dětem  se podává polovina dávky, určené pro dospělé.
Novorozenci: 10mg/kg těl. hm. (0,1ml=12,5mg), v průběhu 2 hodin po porodu.

DITHIADEN INJ 10X2ML/1MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – antihistaminikum
INDIKACE –  u akutních alergických stavů a alergických reakcí (po bodnutí hmyzem, aplikaci alergenu, po podání léků či požití potravin), u kopřivky, angioedému (otok hrtanu, který může vést k dušení), atopické dermatitidě
DÁVKOVÁNÍ – Dávkování je individuální, podle povahy onemocnění a podle snášenlivosti. Zpočátku je vhodné podávat dávky vyšší a dále se řídit poměrem účinku a únosné míry ospalosti. Je možno začít léčbu injekční formou a pak přejít na perorální. Injekce lze podávat i.m. (do svalu), nebo pomalu i.v. (do žíly), ředit je lze 5% glukózou.
Dospělým a dospívajícím od 15 let je možno podat za den 4 – 8 mg. Dětem ve věku 7 – 14 let 1 – 2 mg 2 – 3krát denně. Dětem ve věku 1 – 6 let 0,5 – 1 mg 2 – 3krát denně. Po dosažení účinku lze obvykle vystačit s nižšími dávkami.

DOBUTAMIN ADMEDA INF SOL 1X50ML

INDIKAČNÍ SKUPINA – sympatomimetikum
INDIKACE –  Přípravek se užívá při srdečním selhání s nízkým srdečním výdejem při infarktu myokardu, chirurgických srdečních zákrocích, kardiomyopatii, septickém a kardiogenním šoku, vyžadujícím pozitivně inotropní léčbu.
DÁVKOVÁNÍ – dávkovat individuálně. Potřebná rychlost infúze závisí na odpovědi pacienta na léčbu a na výskytu nežádoucích účinků. Délka infúze záleží na okolnostech každého případu, Dávkování u dospělých: dle zkušeností většina pacientů odpovídá na dávky od 2,5 do 10 ug/kg t.hm./min. V jednotlivých případech byly podány dávky až 40 ug/kg t.hm./min.
Dávkování u dětí: byly použity dávky od 1 do 15 ug/kg t.hm./min. U dětí je minimální účinná dávka vyšší než u dospělých. Při vyšším dávkování se doporučuje zvýšená pozornost, protože maximálně tolerované dávky jsou u dětí nižší než u dospělých. Většina nežádoucích účinků, zvláště tachykardie, byla pozorována při dávkách 7,5 ug/kg t.hm./min. Potřebnou dávku u dětí je třeba pečlivě titrovat, protože u dětí je pravděpodobně užší terapeutické rozpětí.

EBRANTIL I.V. 25INJ.SOL 5X5ML/25MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – antihypertenzivum
INDIKACE – Hypertenzní krize, těžké, respektive velmi těžké formy hypertenze a hypertenze rezistentní na běžnou terapii
DÁVKOVÁNÍ – i.v. se podává zvolna 10-50 mg za stálé kontroly krevního tlaku, Snížení krevního tlaku je možno očekávat během 5 minut po podání,podání přípravku lze podle výše krevního tlaku zopakovat

ESMOKARD INJ SOL 5X100MG/10ML

INDIKAČNÍ SKUPINA – antiarytmikum s antihypertenzivním účinkem
INDIKACE – poruchy rychlosti srdečního rytmu,hypertenze
DÁVKOVÁNÍ – musí být individuálně upraveno, nejprve se podáva zahajovací dávka, po které následuje dávka udržovací

FLUMAZENIL PHARMASELECT 0,1MG/ML(MÍSTO ANEXATU)

INDIKAČNÍ SKUPINA – antidotum, tzv. benzodiazepinový antagonista
INDIKACE –  je antidotum (látka působící proti účinkům jiné látky) určené k úplnému nebo částečnému zrušení celkových sedativních (tlumících) účinků benzodiazepinů (určitá skupina látek s účinky, které navozují spánek, uvolňují svaly a působí proti úzkosti) u dospělých a dětí ve věku > 1 rok. Proto se může použít k probuzení po anestezii po určitých diagnostických vyšetřeních nebo během intenzívní péče
DÁVKOVÁNÍ – individuální dle reakce na přípravek, Podává se 0,2 mg intravenózně po dobu 15 vteřin, Druhou dávku o velikosti 0,1 mg je možno podat, pokud se do 60 vteřin nedosáhne požadované úrovně vědomí, až do maximální dávky 2 mg , Podává se úvodní dávka 0,01 mg/kg tělesné hmotnosti (maximálně 0,2 mg) intravenózně po dobu 15 vteřin až do dosažení maximální celkové dávky 0,05 mg/kg nebo 1 mg,

FUROSEMID BIOTIKA INJ SOL 5X2ML/20MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – diuretikum
INDIKACE – se používá aby zbavil Váš organismus příliš velkého množství tekutin (tak zvaného edému). Příčinou příliš velkého množství tekutin mohou být: Srdeční problémy,Jaterní problémy,Ledvinové problémy,Furosemid se používá také ke snížení krevního tlaku, který může vést ke stavům ohrožení života (hypertenzní krize).
DÁVKOVÁNÍ – Obvyklá první počáteční dávka pro dospělé (včetně mladistvých starších 15 let) je od 20 do 40 mg, při akutním otoku plic je počáteční dávka 40mg.
U dětí (do 15 let bude furosemid používán výjimečně) dávka závisí na  hmotnosti dítěte. První dávka je 0,5 až 1mg/kg/den, max. dávka je 6mg/kg tělesné hmotnosti

FUROSEMID BIOTIKA FORTE SOL 10X10ML/125MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – diuretikum
INDIKACE – Akutní i chronické otoky, při kterých obvyklé nižší dávkování není účinné. Jde především o stavys výrazným snížením funkce ledvin.Otoky při srdeční nedostatečnosti, nefrotickém syndromu, jaterní cirhóze, pozdní gestóze. Otok plic,otok mozku
DÁVKOVÁNÍ – Dávkování u dospělých:Při potřebě vyšších dávek se podává do žíly 250 mg furosemidu v injekci nebo infuzi. V individuálních případech může být dávka vyšší než 1000 mg furosemidu denně, Dávkování u dětí:Dětem se podává do žíly dávka 1 až 2 mg/kg tělesné hmotnosti denně, v případě potřeby opakovaně.Maximální denní dávka je 6 mg/kg tělesné hmotnosti

GLUKOZA 5 BRAUN INF SOL 1X100ML PE

INDIKAČNÍ SKUPINA – Roztoky pro parenterální výživu, cukry
INDIKACE – Nosný roztok pro kompatibilní elektrolytové koncentráty a léčiva
DÁVKOVÁNÍ – Zvolený objem nosného roztoku musí odpovídat požadovanému stupni zředění podávaných léků.Maximální denní dávka pro plynulé intravenózní podání je 40 ml/kg tělesné hmotnosti/den, což odpovídá 2 g glukózy/kg tělesné hmotnosti/den.Maximální rychlost infúze je 5 ml/kg tělesné hmotnosti/hodinu, což odpovídá 0,25 g glukózy/kg tělesné hmotnosti/hodinu. Maximální rychlost podání vyjádřená v kapkách je 1,7 kapek/kg tělesné hmotnosti/minutu

GLUKOZA 40 BRAUN INF SOL 20X10ML

INDIKAČNÍ SKUPINA – Infuzní roztok
INDIKACE – Podání glukózy jako zdroje energie
DÁVKOVÁNÍ – Dospělí :Dávkování se řídí věkem, hmotností a klinickým stavem pacienta.Maximální denní dávka představuje 17 ml/kg tělesné hmotnosti/den. Maximální rychlost infuze je 1,25 ml/kg tělesné hmotnosti/hod. Maximální rychlost infuze pro 70 kg pacienta je 85 ml/hod, což odpovídá 29 kapkám/min.
Děti :Dávkování se řídí individuálními potřebami.Maximální denní dávka glukózy (při dále uvedených omezení přívodu tekutin) nesmí být překročena.
Nedonošené děti až do 18 g/kg tělesné hmotnosti/denNovorozenci až do 15 g/kg tělesné hmotnosti/den,1 – 2 rok věku až do 15 g/kg tělesné hmotnosti/den,3 – 5 rok věku až do 12 g/kg tělesné hmotnosti/den,6 – 10 rok věku až do 10 g/kg tělesné hmotnosti/den,10 – 14 rok věku až do 8 g /kg tělesné hmotnosti/den

HALOPERIDOL-RICHTER INJ SOL 5XML/5MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – psychofarmakum
INDIKACE – k léčbě některých psychotických onemocnění spojených s poruchami chování a myšlení. Může se také použít v léčbě jiných duševních problémů a problémů chování ke snížení psychomotorického neklidu
DÁVKOVÁNÍ – individuální, aplikace i.v.a i.m.

HEPARIN LEČIVA INJ SOL 1X5ML/25KU

INDIKAČNÍ SKUPINA – antikoagulancia
INDIKACE – prevenci a léčbu všech forem trombóz (srážení krve v cévách) a tromboembolií (zaklínění trombu v krevních cévách s jejich následným ucpáním, které vede k náhlému nedokrvení – ischemii příslušné oblasti)
DÁVKOVÁNÍ – léčby tromboembolických chorob spočívá standardně používaný postup v podání bolu 5 000 – 10 000 m.j. heparinu i.v. a v následné kontinuální infuzi cca 1 000 m.j./hodinu., u dospělých a dětí v závislosti na váze pacienta: l8 – 20 m.j./ kg tělesné hmotnosti za hodinu. Tato dávka se pak upravuje směrem nahoru nebo dolů dle kontrol aPTT

IBALGIN 100 400TBL

INDIKAČNÍ SKUPINA – nesteroidní protizánětlivé analgetikum
INDIKACE – zmírňuje bolest a zánět různého původu. Ibuprofen rovněž tlumí horečku, která provází např. nemoci z nachlazení.
DÁVKOVÁNÍ – Dospělí a dospívající nad 12 let užívají obvykle 1 potahovanou tabletu Ibalgin 400  3krát denně, dávkování při léčbě zánětlivých a degenerativních onemocnění kloubů a páteře nebo mimokloubního revmatismu – Dospělí a dopívající nad 12 let obvykle užívají 1-2 potahované tablety Ibalgin 400 3krát denně

ISOKET ROZTOK 0,1% AMPULE 10X10ML/10MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – vasodilatanc
INDIKACE – nestabilní angina pectoris a vazospastická forma anginy pectoris, akutní infarkt myokardu; akutní levostranné srdeční selhání
DÁVKOVÁNÍ – musí být přizpůsobena klinickým a hemodynamickým parametrům, jež byly pacientovi naměřeny.Počáteční dávka v nemocničních podmínkách je 1-2 mg/hod. Dávka může být dále upravena v závislosti na klinickém stavu pacienta. Doporučená dávka se pohybuje od 2 do 7 mg/hod. Obvykle se nepřekračuje dávka 8-10 mg/hod.
U pacientů se srdečním selháním může být nezbytné aplikovat vyšší dávky: do 10 mg/hod a v ojedinělých případech i 50 mg/hod. Střední používaná dávka je 7,5 mg/hod. Isoket roztok 0,1% se používá v nemocnicích za stálé kontroly oběhových funkcí a to jak zředěný, tak i neředěný

ISOKET SPRAY ORM SPR 1X12,7GM

INDIKAČNÍ SKUPINA– vasodilatanc
INDIKACE – všech forem záchvatů anginy pectoris, ke krátkodobému předcházení záchvatům anginy pectoris. Přípravek používá jako lékařská první pomoc při akutním srdečním infarktu a akutní levostranné srdeční slabosti (akutní insuficience levého srdce) v PNP
DÁVKOVÁNÍ – 1-3 vstřiky přibližně v 30 vteřinových intervalech. Maximálně lze vstřikovat 3 dávky. Po aplikaci na zhruba 30 sekund zavřete ústa a dýchejte nosem, pokud byl sprej použit před více než jedním dnem, je potřeba vystříknout první dávku do vzduchu

KARDEGIC 0,5G INJ PRO IQF 6X500MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – antiagreganc
INDIKACE –  při akutní koronární příhodě (akutní infarkt myokardu a nestabilní angina pectoris): jako počáteční dávka, zvláště v případech, kdy nelze podat kyselinu acetylsalicylovou perorálně. Přípravek je určen pro podání dospělým osobám.
DÁVKOVÁNÍ -Počáteční dávka při akutním infarktu myokardu a při nestabilní angině pectoris je 1/2 až 1 lahvička (odpovídá 250 až 500 mg kyseliny acetylsalicylové) intravenózně (do žíly) v průběhu několika hodin po objevení počátečních příznaků, Obsah lahvičky se rozpustí v 5 ml vody na injekci těsně před použitím a aplikuje se intravenózně během 1-3 minut.

KETONAL 5X2ML/100MG

INDIKAČNÍ SKUPINA –  Nesteroidní antirevmatikum, antiflogistikum, analgetikum
INDIKACE –  je určen k léčbě zánětlivých, degenerativních (z opotřebení kloubních chrupavek) a metabolických (způsobených poruchou látkové výměny) revmatických onemocnění a ke zmírnění některých akutních i chronických (vleklých) bolestivých stavů.
DÁVKOVÁNÍ – Obvykle se podává 100 mg až 200 mg ketoprofenu denně v závislosti na charakteru onemocnění a celkovém zdravotním stavu pacienta

LEKOPTIN INJ 50X2ML/5MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – antiarytmikum
INDIKACE –  poruchách srdečního rytmu: paroxysmální supraventrikulární tachykardii ,fibrilaci síní/flutteru síní s rychlým AV vedením
DÁVKOVÁNÍ – Dospělí a dospívající s tělesnou hmotností nad 50 kg  Zahajovací dávka 5 mg , Novorozenci 0,75 až 1,0 mg verapamil-hydrochloridu, což odpovídá 0,3 až 0,4 ml, Děti do 1 roku věku 0,75 až 2,0 mg verapamil-hydrochloridu, což odpovídá 0,3 až 0,8 ml 1 až 5 let věku 2,0 až 3,0 mg verapamil-hydrochloridu, což odpovídá 0,8 až 1,2 ml
6 až 14 let věku 2,5 až 5,0 mg verapamil-hydrochloridu, což odpovídá 1,0 až 2,0 ml

MAGN.SULFUR.20% 5X10ML

INDIKAČNÍ SKUPINA – myorelaxans,homeopatikum
INDIKACE – Pomocná léčba křečových stavů a sklonů k nim: spazmofilní neuropatie, preeklampsie, eklampsie,tetanie
DÁVKOVÁNÍ – aplikujeme velmi pomalu intravenózně rychlostí 1,5 ml/min,intramuskulárně nebo výjimečně subkutánně. Dávkování je přísně individuální. Dospělým se obvyklepodávají 1 až 2 ampulky 10% nebo 20% roztoku, Dětem se podává intramuskulárně 10 mg/kg tělesné hmotnosti v 10 % roztoku, dávka se podle potřeby opakuje
Maximální dávka denní jsou 4g!(1amp á 10mlMGSO4 20%=2g)

MANITOL 15% INF SOL 100ML/15000MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – osmotické diuretikum
INDIKACE –akutní selhání ledvin, otok mozku, snížení nitroočního tlaku, u některých otrav nebo předávkování lečivy – způsobí odstranění těchto látek z krve ledvinami
DÁVKOVÁNÍ – obvyklá rychlost infuze je 30-50ml/h
Nesmí být podán, pokud v roztoku plavou částice!

MESOCAIN 1% INJ 10X10ML/100MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – lokální anestetikum,antiarytmikum
INDIKACE –  Mesocain 1 % je injekční roztok, který se používá ke znecitlivění určité části těla za účelem usnadnění nebo umožnění průběhu bolestivého lékařského zákroku. Přípravek se také používá k prevenci a léčbě komorových arytmií u akutního infarktu myokardu a v kardiochirurgii
DÁVKOVÁNÍ -Povrchová anestezie Používá se 1% roztok. Infiltrační anestezie Používá se 0,5 % – 1 % roztok, Profylaxe a terapie komorových arytmií Úvodem se podá 50 – 100 mg (5 – 10 ml 1% roztoku) pomalu (2 – 5 minut) i.v.
Při kardiopulmocerebrální resuscitaci při opakující se komorové fibrilaci se podává dávka 1 mg/kg tělesné hmotnosti i.v. před opakovanou defibrilací.
Při akutním infarktu myokardu se v případech, kdy nejde o AV blok, bradykardii a o šokový stav, podává profylakticky 100 mg Mesocainu (10 ml 1 % roztoku) pomalu i.v. Podle délky přednemocničního transportu lze úvodní dávku doplnit 300 mg (30 ml 1 % roztoku) nitrosvalově.

METHYLERGOMETRIN 5X1ML/0,2MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – uterotonikum
INDIKACE – terapie a prevence akutního děložního krvácení v důsledku uvolnění děložního svalstva po porodu, vedení III doby porodní po porodu ramének,
DÁVKOVÁNÍ –podává se 1amp i.v., vždy pomalu(při současném sledování krevního tlaku) během 1min. nebo i.m a s.c.,Nejvyšší jednotlivá dávka je 0?3mg, najvyšší denní dávka 0,6mg.

MIDAZOLAM  TORREX 5MG/ML INJ 10X1ML/5MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – hypnotikum
INDIKACE – Premedikace před diagnostickými a terapeutickými výkony v lokální anestézii.Úvod a vedení celkové anestézie.Dlouhodobá sedace u pacientů v intenzivní péči
DÁVKOVÁNÍ – Intramuskulární podání,Premedikace před celkovou anestézií Dospělí: 0,07-0,10 mg/kg tělesné hmotnosti i.m., podle pacientova věku a celkového stavu (obvyklá dávka je přibližně 5 mg).
Děti: 0,15-0,20 mg/kg tělesné hmotnosti i.v.
Intravenózní injekce musí být podaná pozvolna (přibližně 2,5 mg každých 10 sekund při úvodu do anestézie a 1 mg za 30 sekund k premedikaci). Nástup účinku je max. do 2 minut
Sedace v intenzivní péči K sedaci na jednotce intenzivní péče je nutno pro dosažení požadovaného účinku dávky titrovat podle klinické odpovědi, věku a současné léčby. Počáteční dávka je 0,03-0,3 mg/kg tělesné hmotnosti. Měla by být podána v průběhu 5 minut.Udržovací dávka je 0,03-0,2 mg/kg/hod.
Úvod do anestézie: 0,15-0,2 mg/kg tělesné hmotnosti i.v. v kombinaci s analgezií. Pro udržení úrovně anestézie jsou nutné doplňující i.v. malé dávky podle klinického stavu pacienta.Injekce musí být pomalá (2,5 mg každých 10 sekund).

MIVACRON 5X5ML/10MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – myorelaxanc
INDIKACE –  Přípravek Mivacron patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných myorelaxancia (svalová relaxancia).
DÁVKOVÁNÍ – Roztok mivakuria je kyselý (s hodnotou pH přibližně 4,5) a nesmí se mísit ve stejné injekční stříkačce ani podávat stejnou jehlou současně se silně alkalickými roztoky (například roztoky barbiturátů). Bylo prokázáno, že mivakurium je kompatibilní s některými běžně perioperačně používanými léčivy podávanými ve formě kyselých roztoků, např. fentanylem, alfentanilem, sufentanilem, droperidolem a midazolamem. Pokud se používá stejná zavedená jehla nebo kanyla k podávání mivakuria i pro jiná anestetika, jejichž kompatibilita nebyla doložena, doporučuje se po každém podání léčiva kanylu propláchnout fyziologickým roztokem.
Dávka 0,2mg/kg podaná během 30 sek. Navodí dobré až vynikající podmínky pro tracheální intubaci za 2-3,5min.

MORPHIN BIOTIKA 10X1ML/10MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – opoidní analgetikum
INDIKACE – Bolesti při zhoubných nádorech, po těžkých úrazech, popáleninách, po operacích, při akutní bolesti při infarktu myokardu, a k premedikaci před anestezií
DÁVKOVÁNÍ – Individuální, obvyklá jednotlivá terapeutická dávka je 10-20 mg, denní 10-40 mg podkožně nebo nitrosvalově
Dětem od 6 do 12 měsíců jen v naléhavých případech 0,2 mg/kg, podle potřeby až každé 4 hodiny.Průměrná jednotlivá dávka dětem je od 1 do 6 let 2-4 mg, od 6 do 15 let 4-10 mg subkutánně nebo intramuskulárně

NALOXONE 10X1ML/0,4MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – antagonista  opioidů
INDIKACE –  Naloxon je jediným reprezentantem skupiny tzv. „čistých antagonistů opioidních receptorů“. Vzhledem k vysoké afinitě (vazebnosti) k opioidním receptorům naloxon vytěsňuje opioidy na ně vázané a ruší účinky předávkování těchto látek,  Naloxon ruší účinek morfinu, heroinu, kodeinu, dihydrokodeinu, pethidinu, metadonu, pentazocinu, fentanylu, apomorfinu.
DÁVKOVÁNÍ – Dospělí
Obvyklá úvodní dávka je 0,4 až 2,0 mg aplikovaná intravenózně (nitrožilně), intramuskulárně (nitrosvalově) nebo subkutánně (podkožně). Při život ohrožujících situacích je preferována intravenózní aplikace. Je-li třeba, aplikace může být opakována v intervalech 3-5 minut, dokud nejsou restituovány vědomí a rovněž rytmické dýchání
Děti Úvodní dávka je 0,005-0,01 mg/kg. Je-li třeba, může být dávka opakována až do maximální dávky 100 mikrogramů/kg tělesné hmotnosti.

NORADRENALIN INJ 5X1ML/1MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – sympatomimetikum
INDIKACE –  je určen k prevenci nebo léčbě akutní hypotenze (nízkého krevního tlaku), event. léčbě šokových stavů (nereagujících na doplnění objemu tekutinami při infarktu myokardu, traumatu, sepsi, selhání ledvin, srdečních operacích, chronické srdeční dekompenzaci, intoxikaci léky, anafylaktické reakci apod.)
DÁVKOVÁNÍ – Dávkování je individuální, podává se průměrně 0,1 mg na 10 kg tělesné hmotnosti v průběhu 1 až 2 hodin. Dospělým se podává zpočátku 0,5–1 μg/min, rychlost podávání upravujeme podle výše krevního tlaku, udržovací dávka je 2–12 μg/min. Pacientům s refrakterním šokem je možno podat až 30 μg/min
Dětem se podává 0,1 μg/kg/min, nejvýše 1 μg/kg/min podle vύe krevnνho tlaku.
Noradrenalin se podává výhradně v nitrožilní infuzi, ředí se 5 % glukózou, event. 5 % glukózou ve fyziologickém roztoku (glukóza zabraňuje oxidaci, která by snížila účinnost přípravku).

NORCURON 4MG 50X4MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – myorelaxans
INDIKACE – Norcuron se používá jako doplněk celkové anestézie k usnadnění intubace
DÁVKOVÁNÍ – Běžná dávka je 0,08 až 0,1 mg bromidu vekuronia na kg těl.hm.

NOVALGIN INJ SOL 10X2ML/1MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – analgetikum,antipyretikum,spasmolytikum
INDIKACE -Přípravek se používá k léčbě silné náhlé nebo přetrvávající bolesti a horečky nereagující na jinou léčbu
DÁVKOVÁNÍ –  Dávkování a způsob podání závisí v zásadě na požadovaném analgetickém účinku, U dospělých je jednotlivá dávka 6 – 16 mg/kg tělesné hmotnosti pro nitrožilní i nitrosvalové podání. Pro léčbu horečky u dětí je většinou dostačující dávka 10 mg/kg tělesné hmotnosti. Nástup účinku lze očekávat 30 až 60 minut po podání, doba trvání účinku je obvykle asi 4 hodiny, Dětem ve věku mezi 3 a 11 měsíci, lze Novalgin injekce podat pouze nitrosvalově

OXANTIL INJ 5X2ML

INDIKAČNÍ SKUPINA – vazodilatans
INDIKACE – Poruchy prokrvení centrálního nervového systému ((ateroskleróza (kornatení) mozkových cév,trombóza (srážení krve) a embolie (ucpání cév metkem/embolem), mozková malacie (změknutí tkáně)), chronická ischemická choroba srdce a chronická obstrukční choroba bronchopulmonální (plicní) – jedná se o součást léčby některých pacientů, sukcesivní plicní emfyzace
DÁVKOVŃÍ – Injekce se podává intramuskulárně nebo velmi pomalu intravenózně. Je vhodné aplikovat 2 až 3 ampulky i nitrožilní infuzí v 5 % roztoku glukózy nebo v izotonickém roztoku chloridu sodného. Denní dávka by neměla přesáhnou 6 ampulí

OXYTOCIN INJ 5M.J 5X1ML

INDIKAČNÍ SKUPINA – uterotonikum,hormon
INDIKACE – , indukce a stimulace děložní činnosti v těhotenství a během porodu, Přípravek se může podávat též těhotným s vyšším krevním tlakem včetně preeklampsie
DÁVKOVÁNÍ – Indukce a provokace porodu a potratu 5 mezinárodních jednotek (IU) nebo 2 IU v 500 ml 5% glukózy jako intravenózní infúze za průběžné kontroly děložní práce a plodových ozev (KTG). Rychlost infúze je zcela individuální, na začátku obvykle 0,005 IU za minutu -to odpovídá 10 kapek za minutu (nebo 25 kapek za minutu). Podle individuální citlivosti je možné dávku zvýšit až na 0,015 IU/min -30 kapek za minutu. Infúzi ponecháme až do konce porodu, s výhodou i krátce po porodu lůžka.
Porod koncem pánevním 2-5 IU přípravku intravenózně (do žíly) ve formě jednorázového podání po porodu plodu po úpon pupečníku.

PARALEN 100RCT SUP 5X100MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – analgetika,antipyretika
INDIKACE – účinkují tak, že působí proti bolesti a snižují zvýšenou tělesnou teplotu. Čípky jsou zvlášť vhodné pro nemocné se zažívacími obtížemi a pro nemocné užívající více léků současně.
DÁVKOVÁNÍ – dětem o tělesné hmotnosti 7-13KG 1čípek, 14-20kg 2čípky

RECTODELT SUP 4X100MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – kortikoid
INDIKACE –  Používá se především pro své protizánětlivé, protialergické, antiedematozní (zabraňující otokům), imunosupresivní (potlačující imunitu) účinky. U dětí se čípky Rectodelt 100 mg používají zejména při léčení akutního zánětlivého otoku hrtanu (subglotická laryngitida) a zánětu průdušek (spastická bronchitida).
DÁVKOVÁNÍ – obnáší počáteční dávka u preakutních a život ohrožujících stavů 100-200 mg prednisonu denně, u akutních onemocnění maximálně 100 mg prednisonu denně.
Dětem se podává při akutní subglotické laryngotracheitidě, záškrtu a spastickém zánětu průdušek provázeném akutní dušností 100 mg prednisonu jednorázově

SEDACORON INJ 5X150MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – antiarytmikum
INDIKACE – těžkých supraventrikulárních poruch rytmu s rychlou frekvencí komor; tachykardii spojené s Wolff-Parkinson-Whiteovým syndromem; – doložených symptomatických a hemodynamicky závažných poruch rytmu (komorové tachykardie, závažné formy komorových extrasystol).
DÁVKOVÁNÍ – Počáteční dávka: obvykle 5 mg amiodaronu/kg tělesné hmotnosti podáno v 250 ml 5% glukózy v rozmezí 20 minut až 2 hodin. Tuto infuzi lze opakovat 2 x až 3 x během 24 hodin. Rychlost podávání je třeba stanovit na základě klinické odpovědi pacienta. Terapeutické účinky se objeví během prvních minut podávání a pak se postupně snižují. Podle toho je tedy třeba infuzi regulovat. Udržovací dávka: 10 až 20 mg amiodaronu/kg tělesné hmotnosti za 24 hodin (obvykle 600 -800 mg/24 hodin, ne více než 1200 mg/24 hodin s 250 ml 5% glukózy)
Intravenózní injekce se podává jen ve zcela výjimečných případech (viz Upozornění). Obvykle se podává 5 mg amiodaronu/kg tělesné hmotnosti, pomalu během alespoň 3 minut. Opakované podání injekce je možné nejdříve za 15 minut.
Přípravek nelze mísit s jinými léčivy v téže injekční stříkačce.

SEFOTAK INJ 1X1G

INDIKAČNÍ SKUPINA – antibiotikum,cefalosporiny
INDIKACE –  a to především dýchacích cest, ORL infekcí, infekcí kůže a měkkých tkání, infekcí močových cest nebo pohlavního ústrojí, nekomplikované kapavky, infekcí kostí a kloubů, infekcí centrálního nervového systému, jako je např. meningitida, a dalších infekčních onemocnění způsobených organizmy citlivými na cefotaxim.
DÁVKOVÁNÍ – Doporučená denní dávka je 50-100 mg/kg, u těžkých infekcí 200 mg/kg/den, nitrosvalově nebo nitrožilně, a to každých 6 hodin., Novorozenci: věk 0-1 týden 50 mg/kg po 12 hodinách ,1-4 týdny 50 mg/kg po 8 hodinách

SOLU-MEDROL  INJ 1X125MG 62,5MG/ML/1X1000MG 62,5MG/1ML

INDIKAČNÍ SKUPINA – kortikoid
INDIKACE – astma bronchiale,akutní neinfekční laryngální edém, plicní serkoidoza,aspirační pneumonie,hemolitycká anémie,reakce a přecitlivělost na léčivé přípravky, mozkový edém, poranění mozku,akutní poranění míchy a jiná závažná traumatická poranění,sekundární trombocytopenie
DÁVKOVÁN´- Doporučená dávka přípravku Solu-Medrol je 30 mg/kg methylprednisolonu, aplikovaného i.v. po dobu alespoň 30 minut,u ostatních stavů je počáteční dávka mezi 10-500mg podle klinických potíží,které se léčí

SUCCINYLCHOLINJODID INJ 1X 100MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – svalové myorelaxans
INDIKACE – Tracheální intubace, zejména k tzv. bleskové intubaci; výkony vyžadující krátkodobou relaxaci; nekrvavé repozice, divulze análního svěrače, usnadnění sutury peritonea, laryngospasmus, relaxace při císařském řezu do vybavení plodu, kardioverze apod
DÁVKOVÁNÍ – Dospělým nejčastěji ve 2% nebo 5% roztoku v dávce 0,75-1,25 mg/kg (tj. 50-100 mg). Novorozencům a malým dětem se podává dávka do 2 mg/kg většinou v 0,5% koncentraci obvykle se připravuje 2% roztok, který se získá vstříknutím 5 ml vody pro injekci do lahvičky se 100 mg

SUFENTANIL INJ 5X2ML/10RG

INDIKAČNÍ SKUPINA – opioidní analgetikum
INDIKACE – velmi silné bolesti, traumata
DÁVKOVÁNÍ – Dávka 0,5 µg/kg zajišťuje trvání účinku 50 minut., Doplňující dávky 10 – 25 µg mohou být dodávány dle individuální potřeby pacienta a délky Chirurgického výkonu.

SYNTOPHYLLIN INJ 5X10ML/240MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – bronchodilatans
INDIKACE – Bronchiální astma, chronická obstrukční plicní nemoc, idiopatická apnoe novorozenců
DÁVKOVÁNÍ – Dospělí: Úvodní dávka je 10 ml (240 mg) injekčního roztoku pomalu nitrožilně po dobu 5 minut, nebo 5 mg/kg v infúzi izotonického roztoku chloridu sodného, trvající 30 až 60 minut, Děti: Úvodní nitrožilní dávka je 6 mg/kg tělesné hmotnosti v průběhu 20 minut

SYNTOSTIGMIN 10AMP PO 1ML

INDIKAČNÍ SKUPINA – parasympatomimetikum
INDIKACE – Útlum střevní peristaltiky až paralytický ileus (zejména pooperační), pooperační atonie močového měchýře, myasthenia gravis, bulbární syndromy různé etiologie, jako antidotum myorelaxačního účinku nedepolarizujících svalových relaxancií
DÁVKOVÁNÍ – 1 – 2 krát denně subkutánně nebo intramuskulárně.V anesteziologii jako antidotum myorelaxačního účinku tubokurarinu: 1 – 2 mg neostigminu po aplikaci 0,5 -1,0 mg atropinu., Dávka pro děti je 0,02 mg/kg, t. j. do 1 roku 0,15 – 0,20 mg, od 1 do 6 let 0,25 – 0,30 mg, od 6 do 15 let 0,30 – 0,50 mg denně.

TENSAMIN INJ 10X5ML/200MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – sympatomimetikum
INDIKACE – Dopamin zvyšuje srdeční kontraktilitu a minutový srdeční objem a tonizuje cévy. Dopamin zvyšuje průtok krve ledvinami, mezenteriálním a koronárním řečištěm, jako součást komplexní terapie při akutním selhání perfuze v životně důležitých orgánech (především v ledvinách)
DÁVKOVÁNÍ – se pohybují v rozmezí 2-5 mikrogramů/kg/min. Dávky do 50 mikrogramů/kg/min mají beta-mimetický účinek, se podává ve fyziologickém roztoku, v 5% glukóze nebo sorbitu, v Ringerově roztoku, v Ringerově roztoku s laktátem

TENSIOMIN 12,5MG TBL 10X12,5MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – ACE inhibitor
INDIKACE –  je používán k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze), srdečního selhání a po srdečním infarktu.
DÁVKOVÁNÍ – 1tbl p.o u hypertenze,1tbl. U srdečního selhání a 1/2tbl po AIM, max. dávka  denní 150mg, děti – 0,3mg/kg, max. denní dávka 6mg/kg

THIOPENTHAL 0,5G INJ SOL 1X500MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – krátkodobé celkové anestetikum
INDIKACE – při úvodu do celkové anestézie, lze výběrově použít pro útlum metabolismu mozku, U malých dětí se může užít i rektálně k bazální anestézii. Lze jej použít ke zvládnutí křečí při tetanu, eklampsii, epilepsii, při předávkování a toxické reakci na místní anestetika
DÁVKOVÁNÍ – K úvodu do celkové anestézie se podává dávka, po které vymizí víčkový reflex, nejčastěji 4 mg/kg i.v. podaných titračním způsobem, přibližně za 10 – 15 sekund,Nejvyšší jednotlivá dávka je 1 g, nejvyšší denní dávka 2 g
Dětí K rektální bazální anestézii u dětí se instiluje 10% roztok Thiopentalu v dávce 30-40 mg/kg. Dítě se uloží na bok, roztok se předehřeje na tělesnou teplotu a instiluje nad svěrač v průběhu 2 minut. Účinek se dostaví postupně během 10-15 minut a trvá déle než po nitrožilním podání. Při dosažení předpokládané bazální sedace je možno zbytek roztoku zavedenou tenkou cévkou z ampule odsát. Bazální sedace trvá 30-40 minut a ustupuje pozvolna v posledních 10 minutách.

Ředění je následující: 500mg via amp. – přidat 20ml aqua p.i., 1.000mg via amp. – přidat 40ml aqua p.i.

TIAPRIDAL SOL 12X2ML/100MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – psychofarmakum
INDIKACE –  užívá ke krátkodobé léčbě poruch chování ve stáří nebo při chronickém alkoholismu, včetně abstinenčních příznaků při náhlém vynechání požívání alkoholu
DÁVKOVÁNÍ – Dospělí: 200 – 300 mg za den, V případech deliria (porucha vědomí s prudkým průběhem) a stavech před jeho vznikem: 400 – 1200 mg/den
Nepřekračujte dávku 100 mg/injekci

TORECAN INJ 5X1ML/6,5MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – antiemetikum
INDIKACE –  Nausea a zvracení u onemocnění gastrointestinálního traktu a u hepatobiliárních poruch, u urémie, migrény, intrakraniální hypertenze, u kraniocerebrálních poranění
DÁVKOVÁNÍ – Dospělí a děti starší 15 let  1 ampule jednou až třikrát denně intramuskulárně. V závažných akutních případech je možné velmi pomalu podat 1 ampuli intravenózně.

TRALGIT 50MG/1ML 5X1AMP (Místo Tramalu)

INDIKAČNÍ SKUPINA –analgetikum
INDIKACE – používá k tlumení středně silných až silných náhlých nebo dlouhotrvajících bolestí různého původu.
DÁVKOVÁNÍ – Dospělí a mladiství od 14 let věku: Jednorázová dávka tramadolu u mladistvých od 14 let a u dospělých je 1-2 ml injekčního roztoku (50-100 mg tramadolu)

VASOCARDIN TBL 50X50MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – antihypertenzivum, beta-blokátor
INDIKACE –  se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku, k předcházení záchvatů anginy pectoris, k léčbě některých forem nepravidelné činnosti srdce, k léčbě zvýšené činnosti štítné žlázy a k předcházení záchvatů migrény. Dále se přípravek užívá po prodělaném srdečním infarktu.
DÁVKOVÁNÍ – V rámci léčby vysokého krevního tlaku se obvykle užívají 2 až 4 tablety , V profylaxi ( předcházení záchvatů) anginy pectoris se obvykle užívá 2-krát denně 1 tableta

VENTOLIN ROZTOK K INHALACI SOL 1X20ML

INDIKAČNÍ SKUPINA – antiasmatikum
INDIKACE – léčbě a prevenci náhlého (akutního) zúžení průsvitu průdušek (bronchospazmu) u průduškového (bronchiálního) astmatu a ovlivnitelné (reverzibilní) složky zúžení průsvitu průdušek u vleklého zánětu průdušek (chronické bronchitidy) a chronické obstrukční plicní nemoci.
DÁVKOVÁNÍ – Dospělí při zhoršení dýchacích obtíží užívají obvykle 0,5 až 1 ml (2,5 nebo 5 mg) přípravku naředěného do objemu 2 až 2,5 ml sterilním fyziologickým roztokem. Inhalace by neměla trvat déle než 10 minut.
Děti mladší než 12 let užívají obvykle dávku 0,5 ml přípravku (2,5 mg salbutamolu) zředěného do objemu 2 až 2,5 ml sterilním fyziologickým roztokem

ZYPREXA TBL 1X10MG

INDIKAČNÍ SKUPINA –antipsychotikum
INDIKACE – léčbě dospělých se schizofrenií. Schizofrenie je duševní onemocnění s celou řadou příznaků, včetně neuspořádaného myšlení a řeč, halucinace (slyšení nebo vidění věcí, které neexistují), podezíravost a bludy (chybné domněnky).
DÁVKOVÁNÍ – Obvyklá dávka je mezi 5 a 20 mg za den.