Loading...

Příčiny kolapsového stavu, mnemotechnická pomůcka: 

HEAD – HEART – VESSELS:
HEAD : Hypoxemia, Epilepsy , Anxiety, Dysfunctional brain.
HEART : Heart attack, Embolism of pulmonary artery , Aortic obstruction, Rythmy disturbancies, Tachydysrytmia.
VESSELS : Vasovagal, Ectopic, Situational, Subclavian steal fenomen,  ENT, Low Systemic vascular resistance, Sensitive carotid sinus.

neboli 🙂 …

HLAVA – SRDCE – CÉVY:
HLAVA : hypoxemie, epilepsie, anxiozita, dysfunkce CNS .- hypoglykmeie, vertebrobasilární insuff., SAH.
SRDECE : akutní koronární sy, plicní embolie, fyzikální obstrukce výtoku – kardiomyopatie, aortální stenoza, myxom  předsíně, syndrom chorého sinu, Brugada sy, syndrom dlouhého QT, tychyarytmie.
CÉVY : běžná mdloba, vazovagální synkopa, hypovolemie, situační – mikční, defekační, kašel, Valsavův manevr, synkopa při otočeni hlavy na stranu, ORL příčiny  neuralgie V.nervu, vazodilatace z léků či autonomní insuficience, …

zdroj: propedeutika urgentní mediciny, V.D.
(pfo)