Loading...

Úkolem lékaře na místě nehody není stanovení exaktní diagnózy, nýbrž vyslovení podezření na poranění páteře, popř. míchy, a následné adekvátní zajištění až do potvrzení nebo vyloučeni rtg či CT vyšetřením.

 Četnost výskytu spinálního traumatu a průvodního poranění (upraveno podle L. Lampla)

Četnost výskytu spinálního traumatu a průvodního poranění (upraveno podle L. Lampla)

Pro získání představy o povaze úrazového mechanismu využíváme čas během přiblížení se k místu nehody (dříve než naši pozornost zcela pohltí často hektická atmosféra v okolí zraněného). Svůj dojem doplníme podle údajů zraněného a příp. svědků nehody (důležité, je-li zraněný v bezvědomí). Správná dedukce o úrazovém násilí pomůže odhadnout i pravděpodobnost poranění páteře a vyslovit případné podezření, se všemi důsledky pro imobilizaci, léčbu a transport. Povahu úrazového násilí co nejpečlivěji dokumentujeme v záznamu o vyšetření a léčbě (v předávacím protokolu amerických paramediků je např. skica osobního vozu, do níž se zakreslí místo, kde seděl zraněný, deformace karoserie, směr nárazu atd.) a sdělíme traumatologovi. Pro přesnější vystižení fyzikální podstaty úrazového děje slouží následující klasifikace úrazových mechanismů spinálních traumat (modifikováno podle Drábkové):

Přímé působení úrazového násilí (přímé úrazy páteře)

Přímé úrazy se vyskytují cca v 10 %. Úrazové násilí působí přímo na páteř:

 • k rozpoznání pomohou stopy úrazového násilí na kůži v místě nárazu (odřeniny, pohmožděniny);
 • jednoznačná je situace, pokud v místě zranění najdeme ránu směřující k poraněné páteři.

Typ nehody: kolize chodce s vozidlem, pády na záda, pády z výše s nárazem na nerovnost, napadení (kopání, údery tyčí, řetězy), závaly, střelná a bodná poranění.

Nepřímé působení úrazového násilí (nepřímé úrazy páteře)

Nepřímé úrazy páteře se vyskytuji nejčastěji, v cca. 90 % případů.

 Úrazové násilí působí na jinou část těla a přenáší se na páteř

K rozpoznání je nezbytné správné posouzení úrazového děje a odhadnutí statického a dynamického přetížení určitého úseku páteře.

 Horizontální decelerační trauma

 • příp. kombinace decelerace – akcelerace;
 • čelní náraz – prudká ztráta rychlosti;
 • dopravní nehody, pád na lyžích s nárazem do stromu.

 Horizontální akcelerační trauma 

 • příp. kombinace akcelerace – decelerace;
 • náraz zezadu (do chodce, cyklisty, ale také osoby sedící v zaparkovaném voze).

 Vertikální decelerační trauma 

 • pády z výše.

 Působení odstředivé síly 

 • několikanásobné převrácení vozu ve velké rychlosti (též u připoutaných bezpečnostními pásy);
 • kolize vozů, vymrštění, převrácení;
 • na symptomatologii se podílí jak přesuny krve (nižší rychlosti), tak vznik kontuzních ložisek (vysoké rychlosti, prudké změny).

Iatrogenní komponenty 

Sekundární poškození míchy v důsledku neadekvátní přednemocniční neodkladné péče o spinální trauma (dle různých autorů ve 20-25 %):

 • varovné příznaky spinálního traumatu jsou zastřeny příznaky průvodních poranění;
 • nedodržení doporučených algoritmů pro přednemocniční neodkladnou péči o spinální trauma
 • sekundární poranění míchy při nedostatečné (nekvalifikované) imobilizaci pátere během maní přilby, vyprošťování, intubace, transportu;
 • akcelerace sekundárních ischemicko-reperfúzních změn při nedostatečné nebo pozdě zahájené profylaktické farmakoterapii;  
 • sekundární poškozeni míchy při neadekvátním použití vyprošťovacích hmatů:

 Omezení použití vyprošťovacího hmatu podle Rauteka

Omezení použití vyprošťovacího hmatu podle Rauteka
 • sekundární poškození míchy neopodstaněným uložením do stabilizované polohy:

Ohrožení poraněné páteře neadekvátním uložením do stabilizované polohy

Ohrožení poraněné páteře neadekvátním uložením do stabilizované polohy

J. P. et al UM