Loading...

TK 130/90, SpO2 98, P 130, D 40

Penetrující poranění
Řešení:
Rzp,hasiči,policie.Flexa,předmět nevytahovat,zajistit 2 žilní vstupy o silném průměru,sterilní krytí,protišoková léčba,monitorace FF,psychická podpora,kyslík.brýle,analgetika,vhodná poloha- zajistit,aby nedošlo k pohybu,tepelná folie.Kontaktovat EM tým,sály,krevní převody. Na sále nápich arterie,CŽK,krevní převody,infuzni terapie,ohřívání.triage pro směrování do traumacentra (jedná se o pronikající dutinové poranění. 

Pro vás i pro ostatní k oživení doporučený postup UM MK:
http://www.urgmed.cz/postupy/2009_trauma.pdf