Loading...

Jedná se o vpravení léku do svalu. Co můžeme do svalu aplikovat?

 • Roztok, emulze, suspenze, olejnaté látky
 • Objem 1 – 20 ml
 • Účel: terapeutický nebo profylaktický
 •  Účinek lze očekávat za 10-15 min

Výhody i.m. podání

 • Rychlejší vstřebání léku než při s.c. aplikaci
 • Lze podat vetší objem tekutiny
 • Lze využít v případě, že lék dráždí podkoží

Místa vpichu

 • Musculus gluteus medius
 • Musculus gluteus maximus
 • Musculus quadriceps femoris
 • Musculus deltoideus

Aplikace do středního hýžďového svalu

 • Prostředníkem vyhmatáme cristu iliacu
 • Palcem spinu iliaca anterior superior
 • Palec posuneme do spojnice mezi trochanter major a crista iliaca
 • Mezi palcem a ukazovákem aplikujeme šikmo k hřbetu kosti kyčelní cca 5 cm hluboko

– Nehodí se pro aplikaci u dětí do tří let a u kachektických pacientů

– Poloha na boku, horní dolní končetina pokrčena v kyčli a v koleně, dolní končetina zůstává natažená

Aplikace do musculus deltoideus

Aplikace do velkého hýžďového svalu

 • Vyhmatáme crista iliaca, spina iliaca anterior superior a spina iliaca posterior superior
 • Na spojnici spustíme kolmici z nejvyššího místa na hřbetu kosti kyčelní
 • Zevní vymezená plocha je vhodná pro aplikaci do velkého hýžďového svalu
 • Aplikujeme kolmo na kůži
 • Lze využít metodu dělby na kvadranty – aplikace do zevního horního kvadrantu
 • Poloha vleže na břiše, palce dolní končetiny směrují dovnitř

Aplikace do stehenního svalu

 • Aplikujeme do zevní střední třetiny stehna
 • Rozdělíme oblasti od trochanter major a condylus lateralis femoralis na třetiny
 • U větších dětí a dospělých lze použít ruce – hrana jedné ruky se dotýká trochanter major, druhá horního okraje pately – prostor mezi palci je vhodný k aplikaci
 • Aplikace v poloze na zádech s volně položenou končetinou při středním postavení kolena

Příprava pomůcek

 • Ordinační list
 • Naordinovaný lék
 • Sterilní injekční stříkačka
 • Sterilní jehly (pro nasávání a aplikaci)
 • Čtverečky
 • Náplast
 • Pilníček
 • Dezinfekce
 • Emitní miska

Volba jehly

 • Standardně – barva černá
 • U vyhublých nemocných kratší – modrá
 • U lidí s dobře vyvinutým svalstvem nebo obézních delší – žlutá, zelená
 • U olejnatých látek nebo suspenzí antibiotik volíme jehlu s širším průsvitem – žlutá až růžová

Jsou jehly ještě větší (Např. 1,6x40mm – bílá, 16G)

Technika aplikace

 • – Pacienta poučíme o výkonu
 • – Požádáme, aby zaujal vhodnou polohu k aplikaci
 • – Vyhmatáme místo aplikace injekce
 • – Zvolené místo dezinfikujeme
 • – Stříkačku držíme kolmo, kónus přidržujeme prsty jako tužku
 • – Kůži lehce vypneme ukazovákem a palcem druhé ruky
 • – Vpich provedeme rázně
 • – Jehlu zavedeme 3-5 cm hluboko pod úhlem 90°
 • – U kachektických nemocných pod úhlem 45°- 60°
 • – Aspirujeme
 • – Lék pomalu vstřikujeme
 • – Objeví-li se krev – provedeme nový vpich novou jehlou
 • – Během výkonu je vhodná ještě̌ kontrolní aspirace
 • – Po aplikaci jehlu rychle vytáhneme
 • – Místo vpichu překryjeme náplastí s polštářkem
 • – Aplikaci vždy zaznamenáme do dokumentace

Aplikace metodou Z-traktu

 • Vhodné pro aplikaci léků silně dráždících podkoží
 • V inj. stříkačce vytvoříme malou vzduchovou bublinu
 • Rukou posuneme kůži a podkoží o cca 3cm od místa vpichu
 • Aplikujeme injekci a stále držíme nataženou kůži až do vytažení jehly
 • Pak necháme vrátit do normální polohy

Nejčastěji užívané léky pro i.m. aplikaci

 • Analgetika
 • Antibiotika
 • Premedikace v chirurgii
 • Očkovací látky ( např.: TAT)
 • Jiné…(Calypsol v urgentní medicíně)

Komplikace i.m. injekcí

 • Vznik infiltrátu
 • Nabodnutí cévy
 • Nabodnutí kosti
 • Nabodnutí nervu
 • Zánětlivý proces – vznik abscesu
 • Vznik infiltrátu v místě, kde jsou vpichy kumulovány
 •  Tvorba vysoce cévnaté granulační tkáně
 • Snadné proniknutí roztoku do cévního řečiště
 • Mikroembolizace – prevencí je systematické střídání místa vpichu
 • Nabodnutí cévy, krev se objeví při zpětné aspiraci, výkon přerušíme, novou jehlou aplikujeme znovu
 • vstříknutí léku do místa, kde byla nabodnuta céva muže vyvolat embolii

Nabodnutí nervu

 • Nejčastěji se jedná o nabodnutí nervus ischiadicus
 • Při nevhodně zvoleném místě (uprostřed hýždě)
 • Nemocný pociťuje mravenčení, bolest vystřelující do nohy
 • Může nastat i lehké ochrnutí končetiny

Opouzdření léku a vznik abscesu

 • nastává zejména u olejnatých léků
 • aplikace do tukové tkáně nebo pouze k povázce
 • příčinou může být použití krátké jehly nebo nevhodně zvolené místo
 • následek špatného vpichu se objeví během několika dnů. Příčinou je zarudlé, ztuhlé a bolestivé
 • Nemocný má někdy zvýšenou teplotu

Nabodnutí kosti

 • Často u hubených lidí
 • Může dojít k ohnutí jehly při nárazu na kost – vznikne háček, který při vytahování zraňuje tkáně
 • Může dojít ke zlomení jehly, kdy část zůstane ve tkání
 • RTG kontrola, odstranění chirurgickou cestou

Příprava a aplikace antibiotik

 • Antibiotika – Zastavují růst mikroorganismů – bakterií, chlamydií…
 • Původně produkovány plísněmi
 • Nyní připravovány synteticky
 • Mechanismus účinku – útlum proteosyntézy, narušení stavby bakteriální stěny

Antibiotika

 • Baktericidní
 • Bakteriostatická
 • Širokospektrá
 •  Př. Peniciliny, makrolidy, cefalosporiny

Zásady podávání

 • Dodržovat časové intervaly
 • Využívat celou dávku
 • Sledovat nežádoucí projevy – alergické reakce – anamnéza
 • Roztoky, suspenze, prášky

Pokyny pro přípravu

 • Dodržovat zásady asepse
 • Ochrana zdravotníků – rukavice, popř. ochranné brýle, ústenka
 • Prevence alergické reakce, vzniku rezistence
 • Ředit doporučeným roztokem
 • Př. Unasyn – FR, Abaktal – 5%G
 • Dostatečné množství ředidla u i.v. podání – flebitis

Aplikace ATB

 • Per os, na kůži, do oka, inhalačně, vaginálně, i.v., i.m…
 • Pendepon Compositum – pouze i.m. aplikace
 •  Prášek, po naředění mléčně zabarvený
 • Dostatečné množství ředícího roztoku
 • 2 x aspirace, jehla širšího průsvitu, přísně i.m.
 • Riziko abscesu