Loading...

Výzva: žena 29 let, bezvědomí ++.
NO: od manžela: šla se koupat, nalezena po 20 min v bezvědomí
AA: 0, FA: HAK, OA: nevýznamná
SP: Pacientka v županu v horiz. poloze na podlaze u koupelny, GCS 1-2-4, zornice střídavě během oš. 3-7mm isokorické, hypopnoe, SpO2 89%, SR 115‘, 153/91, KN<2s, kůže norm koloritu, mokrá.
Pracovní Dg.? Další postup?
Řešení:
El. zdroj nebyl, Glu 6,0mmol/l, plynový kotel 14 dní po revizi, SpCO 58%
Dg: T58 Intoxikace oxidem uhelnatým

Th: 02 10l/min, evakuace z bytu, PŽK 18G + krystaloid, RSI+OTI, sedace a relaxace, UPV FiO2 1,0, PEEP 10. Avizována a převezena na ARO specializovaného pracoviště k hyperbarické oxygenoterapii, předána 40 min od výjezdu k zásahu, při předání SpCO 32%.