Loading...

Čtyřiadvacetiletá dívka, jezdkyně na koni. Kůň se lekl, dívku shodil a kopl do břicha. Dívka je bledá, opocená, břišní stěna napjatá, na pohmat bolestivá. Bezvědomí neguje. TK 90/60, P 120, SPO2 98%, zornice izo, foto ++. Pracovní diagnoza, léčba a směřování.
Řešení:
Protokol ATLS s dorazem při intraabdominálních traumatech. Krční límec, vakuová matrace. Vzhledem na hodnoty VF suspektně hemoragická trauma parenchymatózních orgánů (na jedoznačnou dif.dg. nutná radiodiagnostika). Th: zabezpečení i.v. vstupu 2x 18-16G, prevence hemoragickotraumatického šoku, objemová res, inic. krystaloidy doplněné koloidem, monitorovat VF a typ odpovědi na léčbu, analgetika – fentanyl/sufenta. Směrování na pracoviště UP, CPO (napřed ohlásit příslušnou KOS, o možné akutní hemoragii, podle klinikých ukazatelů na místě) s možností radiodiagnostiky, chirurgické konziliarní a radikální péči.