Loading...

Na skále v lese je pár horolezců. Při lezení na vrcholek skály se horolezkyně zřítila z výšky cca 8-mi metrů. Dopadla na kameny, hlava na vystouplém kameni v záklonu. V dutině břišní má zabodnutou větev, kterou sebou strhla při pádu. Dívka je v bezvědomí, otevření očí na bolest, ale během chvíle opět usíná, na oslovení odpovídá jen nesrozumitelnými zvuky, DK v nepřirozeném postavení, PHK pokroucená, oteklá, v ráně jsou vidět úlomky kostí a rána hodně krvácí. Dýchání je nepravidelné, viditelně namáhavé, pulz zrychlený, slabě hmatný v tříslech a na krkavici, různá šířka zornic, výtok krve z úst, uší, nosu, oděrky po celém těle, dívka je bledá. Na místě je ještě hysterický přítel dívky – nechce k ní nikoho pustit, odhání posádku od pacientky. Posádce došel naproti kamarád, který dal na dívku své oblečení. Je nezraněný, jen se klepe zimou. (při příchodu posádky FF – P 130/min., TK 80/40, SpO2 80%, D 6/min., glykémie 1,8 mmol/l, kapilární návrat 4s) – je přibližně -7°C…

Předpokládejme plnou vybavenost.
Řešení:
Polytrauma (kraniotrauma – susp. zlomenina baze lební, krvácení do mozku dle různé šíře zornic, zlomeniny dlouhých kostí plus otevžená zlomenina PHK, nitrobřišní poranění) s rozvinutým šokovým stavem ( P 130/min, TK 80/40 = šokový index je 1,6) GCS je 2 – 2 – 4 = 8 nutná intubace, nelze vyloučit pneumotorax. První je na místě řešit oxygenaci (80% SPO2) endotracheální intubací. Zajistit i.v. linku minimálně 18 G(zelená kanyla) nejlépe 2x, 1000ml krystaloidů plus koloid, stavět krácení tlakovým obvazem, krční límec, vakuová matrace,4 svod. EKG. aktivovat LZS a transportovat na traumacentrum.