Loading...

– nedráždí dýchací cesty
– je bez pachu a má příjemnou vůni
– je nevýbušné a nehořlavé
– má rychlý nástup i odeznění účinku (malá rozpustnost v krvi)
– má vysokou účinnost, která umožňuje použití ve směsi s
vysokou koncentrací kyslíku– je eliminováno pouze plícemi bez metabolitů
– má absenci toxicity a teratogenity
– má analgetické účinky
– má absenci nežádoucích účinků na parenchymové orgány
– kardioprotekce a neuroprotekce
– žádné nežádoucí účinky na dýchání
– je bez kardiodepresivních účinků
– je fyzikálně i chemicky stabilní
– příznivá cena