Loading...

Hypoglykémie je stav, kdy je hladina glukózy v krvi nižší než 2,2−2,6 mmol/l u dospělých i dětí. U novorozenců je tento limit 1,7 (2,0) mmol/l a u nedonošených 1,1 mmol/l. Hlavním nebezpečím hypoglykemie je nedostatečné energetické zásobení mozku (zásoba intracelulární glukózy pro mozek vystačí pouze 10−15 minut). U zdravého dospělého je normální hranice 3,3 – 5,6 mmol/l.

Hypoglykémie nevzniká u člověka, který nemá diabetes. Když u něj začne glykémie klesat k této dolní hranici, přestane si vyrábět inzulín a zapojí jiné hormony, jejichž úkolem je glykémii zvýšit – hlavně glukagon a adrenalin. Tak si člověk bez diabetu dokáže svoji dolní hranici glykémie dobře ohlídat, i když třeba dlouho nejí nebo je vyčerpán fyzickou prací či sportem.

Hypoglykémie tedy může vzniknout jen u člověka léčeného inzulínem, případně i u člověka s diabetem 2. typu, který dostává tablety posilující vlastní výrobu inzulínu. Tito lidé nemohou zneškodnit inzulín, který už v těle mají. Ochranné hormony, které glykémii naopak zvyšují, se v boji o glykémii s inzulínem z injekce mohou ukázat jako příliš slabé a mohou prohrát.

Hypoglykémie se objeví, když vznikne nerovnováha mezi nadbytkem inzulínu a nedostatkem glukózy. Rovnováha mezi inzulínem a glukózou se vychýlí na stranu inzulínu.

Hypoglykémie může mít čtyři základní příčiny:
1. Příliš mnoho inzulínu. Hypoglykémie vzniká, když jsme si omylem píchli vyšší dávku inzulínu, než jsme měli v úmyslu. Také tehdy, když jsme špatně odhadli svoji potřebu inzulínu a zvýšili jsme jeho dávku příliš. Hypoglykémie může také někdy vznikat brzy po začátku diabetu, když se částečně obnovuje výroba inzulínu ve vlastních beta-buňkách. Sečte se účinek inzulínu píchnutého v injekci s inzulínem vyrobeným ve vlastních beta-buňkách.

2. Příliš málo jídla. Hypoglykémie může vzniknout, když jsme odložili jídlo, které už jsme měli sníst – například svačinu nebo druhou večeři. Hypoglykémie se také může objevit, pokud jsme špatně posoudili množství výměnných jednotek ve svém jídle – jídlo jsme nadhodnotili, považovali jsme jej za vydatnější, než ve skutečnosti bylo. Hypoglykémie určitě vznikne, když si píchneme inzulín a potom se nenajíme. Zvlášť nebezpečné může být vynechání druhé večeře. Hypoglykémie pak může vzniknout v noci ve spánku. Hypoglykémie nám také hrozí, když jsme se najedli, ale jídlo jsme vyzvraceli. Naše tělo živiny z jídla nedostalo.

3. Neobvykle mnoho pohybu. Pohyb urychluje chemické spalování glukózy, protože z ní naše tělo získává energii potřebnou pro svalovou činnost. Pohyb tedy snižuje zásoby glukózy, snižuje glykémii. Pohyb navíc může vést k rychlejšímu vstřebání inzulínu píchnutého v injekci díky většímu prokrvení svalů i podkožní vrstvy. Sport je dobrá věc a rozhodně bychom se jej neměli zříkat z obavy před hypoglykémií. To by byla velká hloupost. Měli bychom se naučit hypoglykémii při sportu předcházet! Rovnováhu mezi inzulínem a glukózou v těle můžeme obnovit buď ubráním inzulínu nebo přidáním jídla, případně obojím současně.

4. Alkohol. Alkohol může být zvlášť záludnou a nebezpečnou příčinou hypoglykémie, protože znemožňuje doplňování glukózy do krve ze zásob z glykogenu v játrech. Proč nám hypoglykémie vlastně vadí? Glukózu potřebuje naše tělo jako stále pohotový zdroj energie pro veškerou činnost. Nejdokonalejším orgánem našeho těla je mozek. Právě mozek nejvíce potřebuje trvalý přísun energie z glukózy, kterou k němu dopravuje krev. Vznikne-li hypoglykémie, přivádí-li krev tedy méně glukózy, je to právě mozek, který tuto změnu pocítí nejrychleji. Při hypoglykémii začíná mozková činnost váznout a dlouhodobější či těžší hypoglykémie může vést k bezvědomí a po jisté době i ke smrti.

Jak se pozná, že máme hypoglykémii?
Hypoglykémie se projevuje u každého člověka jinak. Některé její příznaky jsou ale typické a objevují se při hypoglykémii u většiny lidí. Můžeme rozlišit dvě skupiny příznaků hypoglykémie. První skupina příznaků vzniká tím, že se naše tělo pokouší hypoglykémii ubránit. Brání se mimo jiné tím, že začne vydávat do krve velká množství hormonů dřeně nadledvin, hlavně adrenalinu.

Adrenalin působí bušení srdce, zblednutí, pocení, třes rukou, neklid, pocit úzkosti. Tyto příznaky člověk může vnímat sám. Pokud se objeví, jsou varováním, že je nutné rychle proti hypoglykémii zasáhnout. U někoho může na možnost hypoglykémie upozornit dravý hlad, který se jen vzdáleně podobá normálnímu hladu.

U některých lidí s diabetem mohou být tyto příznaky málo vyjádřené nebo mohou chybět úplně, u jiných se mohou ztrácet po určité době trvání diabetu nebo k nim člověk začne být málo vnímavý. Hypoglykémie pak pokračuje a začne se objevovat druhá skupina příznaků. Ta má původ přímo v mozku, který strádá nedostatkem glukózy.

K této skupině příznaků patří zmatenost, spavost v nezvyklou dobu, porucha vidění, špatně srozumitelná řeč, vrávoravá chůze, neobvyklé chování jako bezdůvodný pláč nebo smích, špatná spolupráce, odmítání pomoci, u někoho agresivita.

Příznaky této skupiny člověk sám často vůbec nevnímá a vlivem porušené činnosti mozku nebývá schopen svoji situaci správně zhodnotit. Příznaky však mohou pozorovat ostatní lidé. I proto je nutné, aby ti, s nimiž se člověk s diabetem často stýká, věděli o jeho diabetu, znali příznaky hypoglykémie a uměli pomoci. To se kromě rodiny týká učitelů ve škole, spolužáků, kamarádů a přátel. Kromě toho má člověk s diabetem trvale nosit při sobě dokument, ze kterého jasně vyplývá, že se léčí inzulínem. Může to být diabetická průkazka nebo dobře nadepsaný diabetický deník.

Pokud ani druhá skupina příznaků není včas rozpoznána, může hypoglykémie přejít do bezvědomí, objeví se křeče a může být bezprostředně ohrožen život. Má se tedy člověk s diabetem celý život obávat, že bude mít hypoglykémii?

Důležité je, aby si ověřil, jak právě ta jeho hypoglykémie vypadá a jak je schopen ji včas rozpoznat.

Je prospěšné naučit se odhadnout situace, kdy může hypoglykémie nastat. Vyšetřuje-li si člověk s diabetem pravidelně doma glykémie, je málo pravděpodobné, že těžší hypoglykémie u něj nastane „z ničeho nic“. Největším rizikem pro vznik těžší hypoglykémie je omylem podaná vysoká dávka inzulínu, vynechané jídlo bez ubrání inzulínu nebo dlouhodobá vyčerpávající námaha bez patřičné úpravy stravy a inzulínu. Po takové námaze může hypoglykémie vzniknout i později, třeba v noci, protože tělu chybějí zásoby jaterního glykogenu pro doplňování glukózy do krve.

Od doby, kdy si lidé s diabetem doma pravidelně vyšetřují glykémie, vídáme těžké hypoglykémie vzácně. Bývají vždy důsledkem hrubé chyby či opominutí ve správné životosprávě.

Jak při hypoglykémii postupovat?
Je-li člověk na pochybách, zda se jedná o hypoglykémii, měl by si vyšetřit glykémii. Pokud to z vážných důvodů nejde, měl by postupovat, jako kdyby se o hypoglykémii skutečně jednalo. Při pohybu je nutné se zastavit, ukončit vydávání energie, posadit se. Hypoglykémii je nutné zvládat rychle, ale s rozmyslem. Potřebujeme-li pomoc druhé osoby, neváháme se na ni s žádostí obrátit.

Pro zvládnutí lehkých příznaků hypoglykémie postačí sníst jednu až dvě výměnné jednotky obsahující škrob – chleba, rohlík a podobně. Pokud se hypoglykémie objevila před jídlem, stačí sníst plánované jídlo o něco dříve. Cílem není jen zvládnout hypoglykémii, ale i zabránit velkému výkyvu glykémie směrem nahoru.

Při těžších příznacích hypoglykémie musíme do těla vpravit bez váhání pohotový zdroj cukru, který se rychle vstřebá ze střeva do krve. To je důvod, proč lidé s diabetem dostávali odedávna za úkol nosit s sebou kostky cukru. Cukr v kostkách není špatný; mají-li se ale kostky rozkousat, ztrácí se čas. Cukr se nejlépe vstřebává z roztoku. Proto je nejlepší mít u sebe lahvičku s neředěným sladkým sirupem, malou krabičku 100 % džusu (2 dcl) nebo plechovku sladké limonády.

Malá krabička 100 % džusu nebo plechovka sladké limonády obsahují dvě výměnnéjednotky velmi rychle vstřebatelného cukru. Lze je nosit s sebou všude, nerozbijí se,snadno se otevírají a nápoj se dobře polyká.

Pokud se nepodařilo zachytit včasné příznaky hypoglykémie a počíná se rozvíjet porucha vědomí, je nebezpečné podávat sladký nápoj, protože by se mohl vdechnout.

V takové chvíli může pomoci injekce glukagonu, kterou dostávají domů lidé, špatně poznávající hypoglykémie. Jak už jsme říkali, glukagon je hormon, který se v těle přirozeně vytváří. Vyrábí se v alfa-buňkách ostrůvků pankreatu, hned vedle betabuněk, ve kterých se tvoří inzulín. Úkolem glukagonu je zvyšovat glykémii. Působí tedy opačně než inzulín. Glukagon vyrobený ve vlastních alfa-buňkách člověka s diabetem však bohužel nemusí vždy zvládnout hypoglykémii, kterou způsobila inzulínová injekce. Injekcí glukagonu vlastní glukagon posílíme. Injekci glukagonu musí vždy píchnout druhá osoba. Podáme naráz celý obsah stříkačky (1 miligram), který ale musíme bezprostředně před použitím naředit rozpouštědlem z lahvičky. Injekci můžeme píchnout do kteréhokoliv místa v těle, které používáme pro aplikaci inzulínu a není důležité, zda se podá podkožně, do svalu nebo dokonce do žíly.

Po injekci glukagonu má člověk přijít k vědomí do deseti minut. Pak musí hned sníst dvě výměnné jednotky ve škrobu, protože glukagon z injekce působí jen krátce a hypoglykémie by se mohla opakovat.

Pokud injekce glukagonu nepomohla nebo není k dispozici, je třeba ihned postiženého člověka dopravit k nejbližšímu lékaři. Tomu je třeba jednoznačně vysvětlit, že postižený se léčí inzulínem, má těžkou hypoglykémii a potřebuje dostat do žíly injekci 40 % glukózy v množství 30-60 mililitrů (dle věku). Pokud se po této injekce vědomí neobnoví okamžitě, je nutný transport do nemocnice. Když po prodělané hypoglykémii člověk zvrací, může to být následkem otoku mozku. Ten vzniká po dlouhém hladovění mozkových buněk po glukóze. Je třeba zkusit podávat po lžičkách sladký nápoj a nenechat postiženého usnout.  Opakuje-li se zvracení, je nutný transport do nemocnice.

A co je třeba udělat po hypoglykémii?
Nejdříve zapsat hypoglykémii do deníku. Každý údaj o hypoglykémii, o tom, jak byla těžká, jak byla zvládnuta a v kolik hodin nastala, je cenným ukazatelem pro další úvahy o léčbě inzulínem. Potom je třeba zamyslet se na tím, proč hypoglykémie nastala. Pravděpodobně byl příčinou jeden ze čtyř důvodů, uvedených v úvodu této kapitoly.

Dále je nutné rozhodnout, co s následující injekcí inzulínu. Vždy si před ní změříme glykémii a injekci podáme jen tehdy, je-li již glykémie vyšší než 3,3 mmol/l. Byla-li příčinou hypoglykémie dlouhodobá vyčerpávající námaha, máme ještě stále malé zásoby glykogenu v játrech a hypoglykémie by se mohla opakovat. Proto v tomto případě snížíme dávku inzulínu v nejbližší injekci o 20-30 %.

Byla-li však příčina hypoglykémie jiná, už se asi opakovat nebude. Dávku inzulínu snižovat nebudeme. Kdybychom ji snížili, mohlo by dojít k výraznému vzestupu glykémie.

A konečně rozhodneme, zda je riziko, že se hypoglykémie bude další den opakovat. Byla-li příčinou neobvyklá tělesná námaha a jsme-li na prázdninách nebo na dovolené a tělesná námaha se bude opakovat každý den, snížíme další den dávku toho inzulínu, který v době hypoglykémie nejvíce působil, o 10 % (u lehčí hypoglykémie) nebo o 20 % (u těžší hypoglykémie).Pokud vznikla hypoglykémie při sportovním tréninku, který je dvakrát v týdnu, nezměníme dávku další den, ale budeme ji snižovat vždy jen v den tréninku.

Když byla příčinou málo vydatná strava, rozhodneme se, zda nám taková strava bude vyhovovat i v příštích dnech – v tom případě inzulín ubereme. Vrátíme-li se ale druhý den k svému obvyklému jídlu, inzulín snižovat nebudeme.

Hypoglykémie vzniklá z neznámé příčiny může signalizovat, že máme trvale příliš vysokou dávku inzulínu a hypoglykémie by se mohla opakovat. Dávku inzulínu také o 10-20 % snížíme.

Ve všech případech nezapomeneme po hypoglykémii měřit celý další den glykemický profil.

Comments(77)

 • 27. 7. 2021, 7:36  Odpovědět

  Simply wish to say your article is as amazing. The
  clearness in your post is just spectacular and i could assume you are an expert on this subject.

  Well with your permission let me to grab your feed to
  keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please
  keep up the enjoyable work.

 • 3. 8. 2021, 3:41  Odpovědět

  I am not sure where you’re getting your info, however good topic.
  I must spend a while studying much more or working out more.
  Thank you for great info I used to be looking for this info for
  my mission.

 • 3. 8. 2021, 3:48  Odpovědět

  Merely wanna remark that you have a very nice web site,
  I the layout it really stands out.

  Here is my website; UltraCut Keto

 • 3. 8. 2021, 4:01  Odpovědět

  I simply could not go away your website before suggesting that I actually enjoyed the
  usual info an individual provide on your visitors?
  Is going to be back steadily in order to investigate
  cross-check new posts.

  Feel free to surf to my website CoolEdge AC Review

 • 3. 8. 2021, 4:09  Odpovědět

  Woh I like your posts, saved to favorites!

  my web-site … Leaf Max CBD (forum.datarou.com)

 • 3. 8. 2021, 4:19  Odpovědět

  I cherished as much as you will receive performed right here.
  The comic strip is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be turning in the following.
  unwell no doubt come more previously again since precisely the similar nearly a lot often inside of case you defend this increase.

  Look at my webpage – <a href="

 • 3. 8. 2021, 4:39  Odpovědět

  It?s hard to find knowledgeable people about this topic, but you sound like
  you know what you?re talking about! Thanks

  My web blog Viag Rx Male Enhancement (http://www.stwx.net/)

 • Gostei do Teu post, congratulações, tú tem mais alguma postagem sobre o assunto nesse assunto?

  Meus parabéns!

 • 3. 8. 2021, 4:55  Odpovědět

  I wanted to follow along and let you know how really I loved discovering your web site
  today. I will consider it a great honor to work at my office and be able to
  make real use of the tips contributed on your site and also be involved in visitors‘
  reviews like this. Should a position associated with guest publisher become
  available at your end, please let me know.

  Feel free to surf to

 • 3. 8. 2021, 5:09  Odpovědět

  Caramba, que show hein! Nem é em qualquer lugar que se acha tema Excelente de que forma o
  esse. Obrigado de Teu site, acabei de incluir Teu website nos meus
  favoritos. 🙂

 • I am really enjoying the theme/design of your site.

  Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
  A few of my blog visitors have complained about my blog
  not working correctly in Explorer but looks great in Opera.
  Do you have any tips to help fix this problem?

  My web blog: Mack And Sons CBD

 • Hi my loved one! I wish to say that this post is awesome, great written and come with approximately all vital infos.
  I would like to peer more posts like this .

  Here is my web page – Leafy Living CBD Reviews (https://forum.datarou.com/viewtopic.php?id=229287)

 • tenho ficado as últimas noites fuçando seu site e encontrei
  muita informação boa.

 • 3. 8. 2021, 7:02  Odpovědět

  I am not really fantastic with English but I find this rattling easy
  to interpret.

  Feel free to visit my web-site Sion Cooler

 • I really like what you guys are usually up too. This kind of clever work and
  reporting! Keep up the very good works guys I’ve incorporated you guys to our blogroll.

  Here is my web page :: Allura Fresh Cream Review [https://zwiazek-zawodowy-opiekunek.pl/]

 • 3. 8. 2021, 8:33  Odpovědět

  Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I decided to check out your website on my
  iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you present here and can’t wait to
  take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome blog!

  my web blog … <a href="http://vip5.moisait2021.ru/viewtopic.php?id=1

 • 3. 8. 2021, 9:31  Odpovědět

  I’m extremely impressed with your writing skills and also
  with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like
  this one nowadays.

  Here is my site :: Mermber XXL Pills

 • 3. 8. 2021, 10:00  Odpovědět

  It’s very trouble-free to find out any matter on web as compared to textbooks, as I found this post at this website.

  My web site … Rhino Spark Review (rushpools.com)

 • 3. 8. 2021, 11:26  Odpovědět

  Appreciate it for this post, I am a big big fan of this web site
  would like to keep updated.

  Feel free to visit my web page – Slim X Keto Reviews

 • 3. 8. 2021, 12:10  Odpovědět

  Every weekend i used to go to see this web site, for
  the reason that i want enjoyment, since this this web page
  conations truly good funny data too.

  Feel free to visit my homepage :: Oracle Leaf CBD

 • 3. 8. 2021, 13:13  Odpovědět

  Helⅼo! I’ve beеn reading your website for
  a while now and finally got thе courage to go ahead and gijve you a
  ѕhoսt out from Humble Texas! Just wanted to tell yoս keep
  up thhe fantaѕtic job!

 • 3. 8. 2021, 13:25  Odpovědět

  Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your web
  site, how could i subscribe for a blog web site? The account aided me a acceptable deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your
  broadcast provided bright clear concept

  Here is my web blog … Nitro Strive Nitric Oxide

 • 3. 8. 2021, 13:50  Odpovědět

  Some really marvelous work on behalf of the owner of this internet
  site, perfectly outstanding subject material.

  Look into my web-site :: Spark Aura Reviews

 • What’s up, this weekend is good in favor of me, because this time i am reading this
  wonderful informative post here at my residence.

 • 3. 8. 2021, 15:22  Odpovědět

  Hi, i feel that i noticed you visited my weblog so i came to go
  back the prefer?.I am trying to in finding issues
  to improve my site!I assume its good enough to make use of a
  few of your ideas!!

  Feel free to visit my blog post Xtreme Shred Keto

 • 3. 8. 2021, 17:14  Odpovědět

  I reаd thiѕ articloе completely concerniung the comparison of most rеcеnt and earlier technologies, it’s awesome artiсle.

 • 3. 8. 2021, 17:37  Odpovědět

  This is very interesting, You’re an overly skilled
  blogger. I’ve joined your rss feed and look ahead to in search of extra of your fantastic post.
  Also, I have shared your site in my social networks!

  my website :: IQ Super Charged

 • 3. 8. 2021, 17:38  Odpovědět

  Fantastic beat ! I wish to apprentice even as you amend your
  website, how could i subscribe for a blog site? The
  account helped me a applicable deal. I have been a little
  bit acquainted of this your broadcast provided vibrant clear idea

 • 5. 8. 2021, 9:53  Odpovědět

  Hey! Would you mind if I share your blog with my facebook group?

  There’s a lot of folks that I think would really enjoy
  your content. Please let me know. Thanks

 • 19. 11. 2021, 4:54  Odpovědět

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement
  account it. Look advanced to far added agreeable from you!
  By the way, how could we communicate?

 • 23. 11. 2021, 8:47  Odpovědět

  Hey superb blog! Does running a blog similar to this take a great
  deal of work? I have no knowledge of programming however I was hoping to start my own blog in the near future.
  Anyways, should you have any recommendations or techniques for new blog owners please share.
  I understand this is off topic however I simply had to ask.
  Cheers!

 • 12. 12. 2021, 0:05  Odpovědět

  What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positivelyuseful and it has helped me out loads. I hope to give a contribution & help other customerslike its helped me. Great job.

 • 15. 12. 2021, 11:57  Odpovědět

  I blog often and I really appreciate your content. This article has really peaked my interest. I’m going to bookmark your blog and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed too.

 • 15. 12. 2021, 12:41  Odpovědět

  I really like your article. I have been looking everywhere for this! You’ve made my day! Thx again. You are a very persuasive writer.

 • 15. 12. 2021, 14:21  Odpovědět

  Very great post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blogposts. After all I’ll be subscribing on your feed and I hope youwrite once more soon!

 • 18. 12. 2021, 20:39  Odpovědět

  protozoos acabado explicado: el hecho posterior a la imagen final

 • Thank you for your article post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 • 21. 12. 2021, 1:14  Odpovědět

  I was recommended this blog by my cousin. I am not positive whether or not this put up is written through him as no one else realize such targeted approximately my problem. You are incredible! Thanks!

 • 21. 12. 2021, 5:02  Odpovědět

  I am curious to find out what blog platform you have been working with?I’m experiencing some minor security problems with my latest blog and I’d like to find something more risk-free.Do you have any recommendations?

 • 21. 12. 2021, 13:17  Odpovědět

  I totally support the points associated with view during the article. I’m positive your fantastic writing style can make your article favored. At survive, more and many more people will to be replaced by your posting. It`s FREE!

 • 22. 12. 2021, 7:58  Odpovědět

  he blog was how do i say it… relevant, finally something that helped me. Thanks:Loading…

 • 27. 12. 2021, 17:47  Odpovědět

  Very interesting topic , regards for posting . «Welcome to President Bush, Mrs. Bush, and my fellow astronauts.» by Dan Quayle.

 • 27. 12. 2021, 21:36  Odpovědět

  zithromax sinus infections zithromax script zithromax and birth control side effects how does azithromycin work in the body

 • 29. 12. 2021, 13:51  Odpovědět

  Your style is very unique compared to other people I have read stuff from. Thank you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this blog.

 • 29. 12. 2021, 14:42  Odpovědět

  what is tinder , tinder sign uptinder login

 • 29. 12. 2021, 18:21  Odpovědět

  Thanks for sharing, this is a fantastic post. Really Great.

 • 29. 12. 2021, 22:47  Odpovědět

  It’s difficult to find knowledgeable people for this topic,but you seem like you know what you’re talking about!ThanksHere is my blog post: carquest auto parts careers

 • 30. 12. 2021, 13:29  Odpovědět

  best dissertation services dissertation proposal writing service how to write a dissertation

 • 30. 12. 2021, 21:37  Odpovědět

  ivermectin 0.5 lotion – ivermectin pills canada ivermectin for covid

 • 31. 12. 2021, 1:30  Odpovědět

  InstaHot Cotton Turtleneck Letter Print Bodysuits

 • 4. 1. 2022, 15:14  Odpovědět

  Hello! I’ve been following your blog for along time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Kingwood Tx!Just wanted to mention keep up the good job!

 • 4. 1. 2022, 18:46  Odpovědět

  I appreciate you sharing this article.Really thank you! Really Cool.

 • 6. 1. 2022, 13:55  Odpovědět

  Nhà Cửa Chiếc Xem Thẳng đá Bóng Bdtt Tv đá bóng trực tuyếnTrong quá khứ, Bình Dương đang được giật ưu thế về thống kê cùng với 15 thành công, 8 trận hoà và chỉ thua SLNA 12 lần.

 • 11. 1. 2022, 15:10  Odpovědět

  Thanks for the good writeup. It in reality was once a enjoymentaccount it. Look advanced to far brought agreeable from you!However, how could we be in contact?

 • 11. 1. 2022, 21:01  Odpovědět

  Iqwygf – zithromax antibiotic Rbhmcf yfxajn

 • 12. 1. 2022, 12:45  Odpovědět

  My family members all the time say that I am wasting my time here at net, however I know I am getting experience every day by reading thes nice articles or reviews.

 • I blog often and I truly thank you for your content. Your article has really peaked my interest. I am going to take a note of your blog and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 • 13. 1. 2022, 8:02  Odpovědět

  You could certainly see your enthusiasm in the article you write.The sector hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe.Always follow your heart.

 • 14. 1. 2022, 12:20  Odpovědět

  Very good posts. Kudos!i suck at writing essays write my essay help writing thesis statement

 • Hi there! This article could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I’ll send this post to him. Fairly certain he will have a great read. Thanks for sharing!

 • 14. 1. 2022, 18:25  Odpovědět

  Has anyone ever been to Golden Vape Vapor Store located in 3636 E Indian School Rd?

 • 18. 1. 2022, 15:37  Odpovědět

  Your way of describing everything in this post is really pleasant, every one be capable of simply understand it, Thanks a lot.

 • Vortex BioShield® EMF protectors are designed to shield the body from harmful radiation by acting as a natural neutralizing device via the technology that it is attached to.

 • 21. 1. 2022, 4:55  Odpovědět

  But a smiling visitant here to share the love (:, btw great pattern.

 • 21. 1. 2022, 15:58  Odpovědět

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great.I don’t know who you are but definitely you’re going to a famous blogger if you are not already 😉 Cheers!

 • 21. 1. 2022, 21:10  Odpovědět

  Hi! This post could not be written any better!Reading this post reminds me of my previous room mate!He always kept talking about this. I will forward this postto him. Fairly certain he will have a good read.Thank you for sharing!

 • 22. 1. 2022, 9:25  Odpovědět

  My family members all the time say that I am killing my time hereat net, except I know I am getting experience daily by reading suchgood content.

 • 22. 1. 2022, 14:39  Odpovědět

  canadian pharmacy ed medications best online pharmacy – usa pharmacy

 • 23. 1. 2022, 6:34  Odpovědět

  These are in fact enormous ideas in concerning blogging.You have touched some fastidious factors here.Any way keep up writing.

 • This is a really good tip particularly to thosefresh to the blogosphere. Simple but very precise information… Thanks for sharing this one.A must read article!

 • 23. 1. 2022, 13:52  Odpovědět

  Hurrah! At last I got a blog from where I can genuinely take valuable facts regarding mystudy and knowledge.

 • 23. 1. 2022, 17:09  Odpovědět

  I enjoy what you guys tend to be up too. Such clever work and coverage!Keep up the superb works guys I’ve incorporated you guys to our blogroll.

 • 24. 1. 2022, 4:59  Odpovědět

  ivermectin for goats tractor supply ivermectin covid treatment

 • 24. 1. 2022, 8:41  Odpovědět

  Thank you for your blog post.Really thank you! Much obliged.

 • 24. 1. 2022, 13:04  Odpovědět

  I just like the valuable info you supply to your articles.I will bookmark your blog and check once more here frequently.I’m relatively certain I’ll be told lots of newstuff right right here! Good luck for the following!

 • 25. 1. 2022, 14:08  Odpovědět

  whoah this blog is great i love studying your articles.Keep up the great work! You recognize, lots of individuals are lookinground for this information, you could aid them greatly.

Leave a Comment