Loading...

Diagnóza hypertrofie komor je z klinického hlediska důležitá, protože ukazuje, že srdeční komorabyla dlouhodobě vystavena hemodynamicky závažnému zatížení. Dnes je suverénní metodou k poznání hypertrofie komor echokardiografie. Diagnóza hypertrofie podle EKG je méně spolehlivá.

Anatomicky se hypertrofie projevuje zesílením stěny levé komory nad 12 mm, pravé komory nad5 mm.

Hypertrofie může být:
-koncentrická – při odporové zátěži (systolické tlakové přetížení, např. u arteriální hypertenze, aortální stenózy)
excentrická   – při objemové – volumové zátěži (diastolické přetížení LKS), např. u aortální nebo mitrální insuficience

 Základní charakteristické EKG známky hypertrofie levé či pravé komory:
1. Zvýšení amplitud kmitů R, event. S ve svodech jak končetinových, tak zejména hrudních.
2. Elektrická osa srdeční se stáčí ve směru zvětšené komory.
3. Doba aktivace hypertrofické komory se prodlužuje a QRS komplex se rozšiřuje.
4. Změny na úseku ST-T (čili změny v repolarizační fázi) – nazývají se komorovým přetížením a vznikají zejména u odporových zátěží.

Hypertrofile levé komory srdeční

Pro diagnózu hypertrofie LKS mají hlavní význam voltážová kritéria hypertrofie LKS (viz tabulka), znich má největší cenu Sokolowův index, popř. index McPhie, které postačují k vyslovení diagnózyhypertrofie LKS podle EKG (není tedy třeba nález všech voltážových kritérii pro stanovení diagnózy).

 Voltážová kritéria pro hodnocení hypertrofie LKS:
Sokolowův-Lyonův index: S V1,2 + R V5,6 ³ 35 mm (u mladých ³ 45 mm)
Index McPhie: max. S + max. R v hrudních svodech ³ 40 mm

Lewisův index:

R I + S III ³ 25 mmR aVL ³ 11 mm (při levotypu)
R aVF ³ 20 mm (při pravotypu)
S V1,2 ³ 25 mm
R V5,6³ 25 mm

Upozornění:

Hypertrofie se špatně diagnostikuje u lidí otylých (tuk je špatným vodičem) a u stavů po IM laterálnístěny. U mladých lidí a asteniků je naopak falešná pozitivita (tzn. EKG nález je pozitivní, ale přiECHO srdce je nález normální). Proto u mladých lidí jsou přísnější kritéria. U změn v oblasti ST-Tnutno odlišit digitálisové nebo ischemické změny.

Další EKG změny při hypertrofii LKS:
-elektrická osa srdeční se otáčí doleva
-v hrudních svodech je rotace proti směru hodinových ručiček; již samotný nález rotace proti směru ručiček by měl vzbudit podezření na hypertrofií LKS
-důležité změny jsou v oblasti ST-T (tzv. známky z přetížení) a to descendentní deprese ST s negativní vlnou T ve svodech I, aVL, V5 a V6. Tato známka je hlavně u odporové zátěže LKS se   systolickým přetížením (hypertenzní nemoc, aortální stenóza). U objemového (diastolického) přetížení většinou změny v oblasti ST-T nebývají.

Hypertrofile pravé komory srdeční

Svalovina pravé komory je slabší než levé. Aby se pravá komora uplatnila, musí být její hypertrofiepokročilá. Diagnostická cena EKG pro hypertrofii PKS není ani 50%.

Diagnostická kritéria hypertrofie PKS se opírají zejména o:-přímé známky (napěťová kritéria).-nepřímé známky (většinou odrážejí polohové změny)-elektrická osa srdeční se vertikalizuje  descendentní deprese ST s negativní vlnou T ve V1,2 jako známka přetížení pravé komory-v hrudních svodech se objevuje rotace ve směru hodinových ručiček a ve V5,6 vzniká RS.

Poznámka:
Nepřímé známky většinou odrážejí polohové změny (např. při akutní dilataci pravé komoryz plicní embolizace se často objeví pouze inkompletní BPRT (RBBB) s rSr‘,s rotací elektrické osyve směru hodinových ručiček v hrudních svodech a symetricky invertované vlny T ischemickéhotypu nad pravým srdcem V1-3). Známky hypertrofie pravé komory srdeční:

Přímé známky: Nepřímé známky:
RV1³ 7mm SV5³ 7 mm
R/S ve V1³1 RV5
RV1+SV5³ 10,5 mm R/S ve V5
qR ve V1 při vyloučení léze vysoké RaVR
inkompletní BPRT + R´³ 10 mm inkompletní BPRT + R´< 10 mm
kompletní BPRT + R´³15mm kompletní BPRT + R´< 15 mm
přetížení pravé komory V1,V2 negativní T ve V1-V3
P-pulmonale
RS ve V5/RS ve V1< 10

Hodnocení:
Pozitivní diagnóza hypertrofie PKS – přítomnost 2 přímých známek.
Pravděpodobná diagnóza – 1 přímá + 1 nepřímá známka nebo 2 a více nepřímých známek.
Sporná diagnóza – jen 1 přímá nebo 1 nepřímá známka.