Loading...

Výzva: dušnost, na místě muž, 35 let, anamnéza bezvýznamná, s ničím se neléčí, alergický není, léky trvale žádné neužívá.
Obj.: velmi nervozní, neklidný až manický, silně se potící, udává nauzeu, bolest břicha, 2x zvracel, 6x průjmovitá stolice, velmi silně se potí, TK 80/40, P 190, SPO2 92%, D 30, TT 40,2, glykemie 5,1 mmol/l.
Pracovní dg, léčba a směřování pacienta.
Řešení:
dvojité pocení je omylem  od rodiny se nic nedozvíme, není přítomna, neurologicky bez lateralizace, muž je sportovní postavy, stravuje se zdravě, léky na místě nenacházíme, zvratky i stolice bez krve

později se dozvídáme že se jako dítě léčil se štítnou žlázou

Dg.: tyreotoxická krize
Th.: léčba thyreostatikem Carbimazol do žaludeční sondy pokud není Thyrozol i.v., betablokátor, tekutiny, paracetamol a možná i kortikoidy k tomu..
Směrování: JIP