Loading...

V tomto případě Zeus® Infinity® Empowered od Dräger Medical.

Zeus kombinuje kompletní spektrum ventilační terapie s jedinečným monitoringem, automatizací, pracovním postupem a řízením informací s nejpokročilejším anesteziologickým pracovištěm Dräger. Poskytuje pokročilou moderní ventilaci kombinovanou s úplným monitoringem. Systém za účelem zajištění co možná nejpřesvědčivější a nejúčinnější anestezie zahrnuje jak přímé vstřikování prchavých anestetik (DIVA), tak celkovou intravenózní anestezii (TIVA). Systém Zeus® IE má velké množství funkcí, které vám pomohou optimalizovat pracovní postup v každé fázi procesu. Jeho uživatelské rozhraní je založeno na dobře známé platformě Dräger a bylo vytvořeno s otevřenou architekturou, která je připravena pro různá IT řešení, jak v současnosti, tak i do budoucna.

Pokročilé automatické funkce systému Zeus® Infinity® Empowered poskytují nebývalou kontrolu nad celým anesteziologickým procesem. Inovativní funkce cíleně řízené anestezie (TCA) od společnosti Dräger například umožňuje nastavit cíle anestezie a následně automaticky vypočítá nejefektivnější profily, kterých dosáhne s ohledem na bezpečnost pacienta. Vy se mezitím můžete soustředit na vašeho pacienta.

Systém poskytuje ventilaci v kvalitě JIP. Koncepce turbínového ventilátoru TurboVent 2 znamená, že můžete podporovat spontánní dýchání bez ohledu na použitý režim a zajistit téměř neomezený inspirační průtok. Systém Zeus® IE lze používat u pacientů různého věku i stupně onemocnění.

Systém pomáhá šetřit cenný čas a peníze při operačních postupech díky funkcím, jako jsou například časově řízené automatické kontroly systému, připomínky údržby, úplná dokumentační podpora a integrované propojení na službu DrägerService. Prostoje lze snížit na minimum, což pomáhá snížit náklady na vlastnictví přístroje.

Co se integrace týče, Zeus® již přebral vedoucí úlohu v systémové integraci díky kombinaci pokročilého anesteziologického pracoviště s monitoringem pacienta a automatizovaným infuzním systémem. Spojením operačního sálu se zbytkem nemocnice můžete zlepšit a zrychlit proces, zlepšit úroveň poskytované péče, šetřit čas a omezovat náklady. Systém Zeus® Infinity® Empowered pracuje ruku v ruce se systémem akutní péče Infinity® Dräger, a tím poskytuje přímý přístup do světa informací přímo z místa poskytování péče. V blízké budoucnosti bude s přístrojem Zeus® možné používat další komponenty, jako například ruční transportní monitory a další inovativní výrobky, což tuto koncepci dále rozšíří.

Nyní několik technických parametrů:

 

 

 

 

Dostupná brožura: http://www.draeger.com/media/50/00/68/50006825/zeus_ie_br_9066319_cs.pdf