Loading...

Většina maminek pozná ten pocit, když jejich ratolest musí do celkové anestezie (CA) (hovor. narkózy) pro nějaký problém, ať to jsou mandle (tonzilektomie), zánět slepého střeva (apendektomie) či nějaký diagnosticko-vyšetřovací výkon (biopsie), apod.

Nevím proč tomu tak je, ale spousta lidí má zakořeněno, že po CA bude mít jejich ratolest snížené mozkové funkce, apod. Naštěstí žijeme v 21. století a toto rčení není pravdivé. V dnešní době je na trhu nepřeberné množství bezpečných anestetik a anesteziolog (lékař, který je na operačním sále a zajišťuje, aby Vaše ratolest necítila bolest a spala po celou dobu výkonu) má na výběr širokou paletu celkových anestetik, jak plynných (úvod a vedení CA je pomocí vdechované směsi), tak intravenózních (nitrožilních)(propofol, etomidat, thiopental, ketamin, …).
Trendem 21. století je možnost kombinované celkové anestézie, kdy se anestetika různě kombinují s např. opiáty (léky proti bolesti) a tím pádem je celková dávka anestetika nižší, probuzení z celkové anestézie je rychlé, bezpečné.

Pojďme si nyní popsat, jak vůbec celý proces probíhá…

Pokud je Vaší ratolesti indikován nějaký výkon v celkové anestézii, Váš praktický lékař udělá předoperační vyšetření – odběry krve, vyšetření moči, ev. EKG s popisem a další testy dle potřeby… Tyto dokumenty vám následně předá a vy můžete s Vaším dítkem nastoupit do nemocnice, dle charakteru plánovaného výkonu buďto den před operací nebo až brzy ráno v daný den. Přijde za vámi anesteziolog a udělá anesteziologický pohovor – ve zkratce odebere anamnézu, ujistí se, zda dítě není nachlazené apod., podívá se na dutinu ústní, stav žil, vysvětlí vám průběh anestezie a naordinuje vhodnou premedikaci.

Večer před plánovaným výkonem léky na klidný spánek (premedikace má za cíl, aby bylo dítko po psychické stránce klidné, nestresovalo se). Ráno, 30 – 60 minut před výkonem, mu může být podána tableta, sirup či injekce do svalu s léky, jež působí sedativně, analgeticky či specificky na autonomní systém (morphin+atropin – opioid+parasympatolytikum, kdy morphin působí sedativně, snižuje bolest a atropin snižuje salivaci- slinění, dále snižuje sekreci v respiračním traktu).

Nyní následuje odvoz na operační sál…

V dobrých nemocnicích je možné po domluvě, pustit maminku až na operační sál do samotného úvodu do CA, zejména pro minimální stresovou zátěž dítěte. V tomto případě jdete s dítkem na operační sál, kde jsou mu nalepeny EKG elektrody na hrudník, na prstík nasazeno čidlo, které snímá nasycení krve kyslíkem (pulzní oxymetrie), následně anesteziolog dítěti přiloží dýchací masku se směsí sevofluranu (inhalačního anestetika) a dítě touto směsí uvede do celkové anestézie (vy ze sálu odejdete).

Inhalační úvod do celkové anestézie

Inhalační úvod do celkové anestézie

Aby maska nebyla dítku nepříjemná, potírá se potravinářskými ovocně sladkými vůněmi. Následně je již spícímu dítěti (v anestezii) zavedena intravenózní kanyla, přes kterou jsou podávány tekutiny (infúze) a léky. V závislosti od výkonu mohou být dýchací cesty dítěte zajištěny po celou dobu jen maskou, nebo je mu zavedena speciální pomůcka do dýchacích cest (intubace, laryngeální maska…. „plastová hadička“)

Samotné intubaci předchází ještě další prohloubení anestezie podáním opiátu a nitrožilního anestetika, ev.relaxancia…, spolu s inhalací 100% kyslíku. Když se anesteziolog přesvědčí, že je dítě v dostatečně hlubokém spánku, zavede do úst laryngoskop a poté endotracheální rourku (plastová „hadička“, přes kterou bude s Vaším dítětem po celou dobu operace dýchat). Následuje důkladná kontrola správnosti zavedení endotracheální rourky – (poslech plic z obou stran, orosení rourky ve výdechu, hodnota C02 ve vydechované směsi…) a následné připojení přes systém hadic na anesteziologický přístroj, který dýchá s Vaším dítětem a vhání do jeho dýchacích cest anesteziologickou směs plynů.

Anesteziologický přístroj

Anesteziologický přístroj

Dávkovače léků, infúzí

Dávkovače léků, infúzí

Dítěti je po celou dobu výkonu měřen krevní tlak, pulz, EKG, nasycení krve kyslíkem, parametry vdechované a vydechované směsi, a další parametry, např. BIS – bispektrální index, který měří hloubku anestézie.

BIS - bispektrální index, který slouží k monitorování hloubky anestézie

BIS – bispektrální index, který slouží k monitorování hloubky anestézie

Všechny tyto hodnoty anesteziolog zapisuje do anesteziologického protokolu. Po celou dobu výkonu lékař- anesteziolog monitoruje Vaše dítě, aplikuje opiáty (léky proti bolesti, příp. anestetika při intravenózní anestézii), svalové relaxanty, kontroluje hloubku anestézie, spolupracuje s operatérem. Při ukončení operačního výkonu je zastaven přívod anesteziologických plynů a nitrožilních anestetik a Vaše dítko je prodýcháváno kyslíkem a pomalu probouzeno. Je extubováno (odstraněna endotracheální rourka), ev. jsou odsáty dýchací cesty, a následně dýchá pomocí masky čistý kyslík do úplného probuzení. Léky proti bolesti vysazeny nejsou, v nižších dávkách jsou podávány i nadále, aby netrpělo bolestmi.

Pacient je pod nepřetržitým dohledem anesteziologa

Pacient je pod nepřetržitým dohledem anesteziologa

Anesteziolog předává dítě na dospávací pokoj, kde je ještě další dvě hodiny pod dohledem. Teprve poté, pokud je vše v pořádku, je přeloženo na příslušné oddělení. V anesteziologickém protokolu jsou naordinovány léky proti bolesti na pooperační období, eventuelně další kontrolní pooperační odběry a vyšetření. V případě potřeby se anesteziolog na dítě ještě přijde po výkonu podívat na oddělení a případně upraví léky proti bolesti.

Pamatujte!- v dnešní době je celková anestézie bezpečná, vzhledem k moderním celkovým anestetikům, která mají minimální zátěž pro organismus, játra, ledviny, srdíčko či mozek. Tzn. mýtus o tom, že bude Vaše dítě po celkové anestézii nějak „postiženo“ je absolutně nesmyslný.

 

Autor: Jiří Brebera, MUDr. Pavla Formánková
Kontrola: MUDr. Igor Krupa