Loading...

Uvádíme desatero nejčastějších chyb které se objevovaly v dotaznících a na dotázání ohledně poskytování první pomoci.

1. Jestli že se náhle objeví bolest jakéhokoliv tělesnéhoorgánu nikdy nepodáváme léky předepsané lékařem od známých. Může to vést k vážným komplikacím až k úmrtí

2. Pokud se pacient nachází v ohrožení života, nikdy nevezeme zraněného do nemocnice, z důvodů že ZS dojede dříve ke zraněnému než jste vy schopni dopravit do nemocnice, mezi tím můžete poskytnout první pomoc a cestou zpátky je zraněný pod odborným dohledem záchranářů, tudíž zavoláme záchranou službu která následně přijede a operátorka nám poskytne informační postup jak nejlépe poskytnout první pomoc.

3. Pokud si nejsme jisti zda zraněný dýchá a nebo ne, VŽDY jednáme jako by nedýchal. Tudíž zahájíme resuscitaci

4. Při šoku, když je zraněnýv křečích nikdy nevytahujeme jazyk, mohlo by dojít k poranění zachránce, ať už křeče vypadají sebehůř vždy počkáme až odezní, pouzez blízkého okolí odstraníme předměty které by mohly daného člověka zranit. Po skončení zakloníme hlavu a sledujeme stav dýchání. Pokud postižený dýchá či nedýchá z dlouhými mezerami vždy zahájíme resuscitaci

5. Pokud víme nebo máme tušení že postižený má poranění páteře tak vždy má absolutní přednost obnova dechu, takže i když hrozíporanění páteře vždy zahájíme resuscitaci.

6. Při vypití kyseliny či jiného vysoce dráždivého roztoku nikdy nevyvoláváme zvracení, došlo by k následnému poleptání trávicího traktu. Pokud nevíme jaký to byl roztok podáváme vodu a samozřejmě voláme 155.

7. Vždy zajišťujeme tepelný komfort, přizávažných úrazech či větších krevních ztrátách dbáme aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám tepla. Použijeme mikinu, bundu či izotermickou folii.

8. Nikdy nevytahujeme cizí těleso z rány,může dojít k velkým následným komplikacím, tudíž těleso pouze zafixujeme.Ovšem pokud je těleso na místě kde ho můžeme snadno ošetřit vyndat ho můžeme aposléze ošetřit.

9. Při zlomenině nikdy nepodáváme tekutiny čiléky na bolest. Z důvodu aby zraněný mohl jít ihned na operační sál.

10. Při krvácení z nosu (epistaxi) nikdy zraněného nedáváme do záklonu. Vždy ho posadíme a dáme do předklonu, stiskem stlačíme nosní křídla.