Loading...

Výskyt: akutní embolie plicnice

EKG známky akutního cor pulmonale:-S I-Q III s neg. T III-neg. T ve V1-3 (vzácně V4,5 popř. až V6) – z dilatace a přetížení pravé komory-elektrická osa srdeční se vertikalizuje. Embolie plicnice může vyvolat fibrilaci síní nebo inkompletní BPRT (RBBB). Další důležitou EKG známkou embolizace je tachykardie, ať už sinusová nebo jako tachyfibrilace.

Popsané EKG změny se vyskytují většinou jen u hemodynamicky významné plicní embolie. Často může u plicní embolie být EKG nález zcela normální, popř. se najde pouze tachykardie.EKG změny svědčící pro cor pulmonale acutum při embolizaci plicnice často rychle mizí při zlepšení klinického stavu.

 

Pozor: EKG obraz akutního cor pulmonale někdy imituje akutní IM diafragmatické lokalizaces nálezem Q II, III, aVF a elevace ST ve stejných svodech.