Loading...

První pomoc není jen zavolat na 155… zvlášť pokud je v blízkosti AED…

Čas hraje obrovskou roli v případě první pomoci

První pomoc není jen zavolat na 155… zvlášť pokud je v blízkosti AED…

Kanylace centrálních žil

V předchozím článku jsme probrali periferní žilní systém. nyní si řekneme něco málo o centrálních žilních přístupech.

Jaké jsou možnosti přístupů do krevního oběhu?

Přístup do krevního oběhu patří v anesteziologii a urgentní medicíně mezi základní výkony, které se prováději. Indikacemi pro zajištění vstupu do krevního oběhu jsou: – aplikace léků – aplikace tekutin

Algoritmus BLS – Basic Life Support (základní postup podpory života)

1. – Vidíte ležícího člověka, případně člověka, který je podezřele nehybný. Přistupte k němu a nahlas promluvte: „Jste v pořádku?“ – pokud nereaguje, pokuste se s ním lehce zatřást.

Poranění elektrickým proudem

Poranění elektrickým proudem vzniká při spojení těla se dvěma body, mezi kterými je elektrické napětí, či propojení s neuzemněnou fází.

Další pomůcka aneb základní vyšetření a postupy v PNP

1. kontakt rozhodne o životě či smrti. – prognóza – primární inzult – první poranění – sec. inzult – následky a komplikace zranění – v nestandardních podmínkách – počasí, terén, fyzická námaha, riziko

Jaká je patofyziologie anafylaxe?

Minulý týden jsme tu měli 2 kazuistiky (modelovky) s výsledkem anafylaxe. Pojďme si nyní říci několik málo slov o této problematice. Anafylaxe je následkem uvolnění biologicky aktivních mediátorů z mastocytů

Resuscitujeme čtyřnohého kamaráda… (dole profesionální RES s medikací)

Laická resuscitace: Resuscitace poskytuje mozku, srdečnímu svalu a ostatním orgánům potřebný kyslík v době, kdy došlo k zástavě srdce a Váš pes není schopen sám dýchat. Pokud pes nereaguje, zhodnotíme

Kolaps – synkopa, příčiny

Příčiny kolapsového stavu, mnemotechnická pomůcka:  HEAD – HEART – VESSELS: HEAD : Hypoxemia, Epilepsy , Anxiety, Dysfunctional brain. HEART : Heart attack, Embolism of pulmonary artery , Aortic obstruction, Rythmy disturbancies,