Loading...

Jaký je ošetřovatelský postup u návykových látek (opiátů) a zacházení s nimi?

Návykovými látkami se rozumí omamné a psychotropní látky a dále léčebné látky, které je obsahují. Zacházení s návykovými látkami je upraveno zákonem o návykových látkách a vyhláškou o evidenci a dokumentaci

Farmakoseriál: Apaurin, taktéž „Apač“ :)

Jedná se o široce využívané anxiolytikum s různými terapeutickými indikacemi (mnozí ho považují za „všelék“): akutní stavy úzkosti a vzrušení, abstinenční syndrom (delirium tremens), status epilepticus, tetanus (tetanické křeče), akutní

Farmakoseriál: Morphin inj.

Morphin je „starý“ jako lidstvo samo :). První izolovaný alkaloid Morphin se datuje v letech 1805-1806 nl. Jedná se o přirozený alkaloid. V opiu je jeho podíl mezi 7 –

Farmakoseriál: Propofol (propofolum) nebo též Diprivan, Diprivánek

Spolu s Thiopentalem je i Propofol hojně používaným celkovým anestetikem v moderní anesteziologii. Jeho účinnou látkou je propofol, který je kategorizován v ATC: N01AX10

Farmakoseriál: Fyziologický roztok (NaCl, infusio natrii chlorati, „fýzák“,…)

Je jedním z nejzákladnějších roztoků v medicíně vůbec.  Mezi jeho hlavní indikaci patří k: – léčbě izotonické extraceluární dehydratace – léčbě deplece sodíku – použití jako vehikulum nebo rozpouštědlo kompatibilních

Vybavení mobilního prostředku zdravotnické záchranné služby léky

Sympatomimetika – jsou deriváty 3,4-dihydroxyfenyletylaminu, stimulují α -receptory sympatiku, případně dopaminergní receptory. Adrenalin (epinephrin) Lék první volby pří zástavě oběhu, stimuluje α -adrenergní a β -adrenergní receptory. Způsobuje periferní vazokonstrikci, zvyšuje krevní

Sedace, analgezie, analgosedace a anestézie v přednemocniční neodkladné péči

V podmínkách PNP se velmi často dostáváme do situací, které vyžadují v rámci neodkladného ošetření odstranění nebo snížení vnímání bolesti nebo velké stresové zátěže u postiženého v nejranějším období po

Tabletky 100 krát jinak

APO-OME, HELICID, OMEPRAZOL, GASEC, ORTANOL, LOMAC, CONTROLOC, APO-PANTO, NOLPAZA, PANTOPRAZOL – antiulcerozum,inhibitir prot.pumpy ASENTRA, ZOLOFT, SERLIFT, SECTRALIN, APO-SECTRAL – antidepresivum AESCIN, ANAVENOL, ASCORUTIN, GLYVENOL, CILKANOL, DETRALEX – venofarmakum ANP, GODOSAL

Anesteziologický stolek

Léky – stručně – Indikační skupiny, indikace a dávkování

ADRENALIN INJ. SOL 5X1ML/MG INDIKAČNÍ SKUPINA – Sympatomimetikum INDIKACE – Srdeční zástava – tonizace myokardu v průběhu neodkladné resuscitace; anafylaktický šok; bronchospasmus anafylaktický i reflektorický; periferní selhávání krevního oběhu při dostatečné náplni