Loading...

Dehydratací rozumíme ztrátu tělesných tekutin, která je klinicky zjistitelná. Jde většinou o množství větší než 5% tělesné hmotnosti. Za akutní dehydrataci považujeme ztrátu tekutin, která nastala během 48 h, a máme za to, že jde především o ztrátu ECT.

Tedy přesná definice je:
Dehydratace je nedostatečně hrazená ztráta tekutin vedoucí ke klinické symptomatologii. Podle plazmatické natrémie (resp. osmolality) se rozlišuje dehydratace:

– izonatremická (izotonická)
– hypernatremická (hypertonická)
– hyponatremická (hypotonická).

Příčiny:
Zvýšené ztráty tekutin: průjem, zvracení, zvláště s horečkou, tachypnoí a pocením.
Nedostatečný příjem tekutin: letargie, porucha vědomí, neschopnost pití, poruchy polykání, snížení pocitu žízně.

Patogeneze:
Formální patogeneze vzniku některých metabolických odchylek:
– hypertonická dehydratace – při horečce s vysokou insenzitivní perspirací (v důsledku nízké osmolality potu)
– hypokalémie – ztrátami draslíku např. průjmem
– metabolická acidóza – ztrátami hydrogenkarbonátu (HCO3-) např. průjmem
– hypochloremická metabolická alkalóza – ztrátami kyseliny chlorovodíkové zvracením
– laktátová acidóza – hromaděním laktátu z tkáňové hypoxie.

Příznaky: Anamnéza: Průjem, zvracení, horečka, bolesti břicha, žízeň, slabost, někdy prekolapsový stav, synkopy, vzácně křeče. Objektivně: Kůže je bledá až popelavá, snížený kožní turgor, svalová hypotonie, může být porucha vědomí. Změny oběhových parametrů: tachykardie, hypotenze, puls na periferii slabě hmatný až nitkovitý, akra chladná, vzácněji akrální cyanóza. Obličej je bledý, v typickém případě facies Hippocratica (s halonovanýma vkleslýma očima, špičatým nosem, propadlými tvářemi a okoralými rty). Jazyk je suchý, hrubě povleklý, i ostatní sliznice dutiny ústní jsou oschlé. Rty jsou někdy sytě červené. Bývá oligurie, v nejtěžším případě anurie.

Dehydratace


Klinika: klinické projevy dehydratace jsou uvedeny zde:
Klinický nález při šoku a závažné dehydrataci:
– tachykardie přes 160/min v klidu, špatné hmatný tep na malých artériích nohy
– krevní tlak. může být v určité fází šoku í zvýšen (výrazná alfa-mimetická reakce při centralizaci oběhu)
– snížený krevní tlak při poklesu EOKO na 2/3 náležité hodnoty
– studená kůže na periférii, rozdíl mezi teplotou v konečníku a dorzu nohy vetší než 8 °C, špatný návrat kapilárního prokrvení po anemizaci dorza nohy
– oligurie /množství moči při sledování diurézy menší než 1 ml/kg/1 h)
– hyperventilace a malinové červeně sliznice při metabolické acidóze chybějící slzy při pláči, suché sliznice, snížený kožní turgor, halonované oči o vpadlá velká fontanela
– neklid, může být porucha vědomí podle Beneše 3 až 4, i když není kraniocerebrální poranění
– u sepřického šoku: horečka nebo hypotermie, třesavka, krvácení do kůže – vaskulitida, krvácení ze sliznic

Někde již i v podmínkách přednemocniční péče je dostupné laboratorní vyšetření biologického materiálu nemocného. Laboratorní projevy dehydratace jsou uvedeny zde:
– melobolická laktátová acidóza
– hyperglykémie
– změny osmolality moči – hyperosmolalita a nízký odpad sodíku při deficitu EOKO, hypoosmolalita a vysoký odpad sodíku při šokové ledvině
– zvýšená ztráta draslíku a refence  sodíku, změny v osmololitě séra
– změny Htk (snížení nebo zvýšení), albuminu (snížení nebo zvýšení), močoviny a kreatininu v séru (zvýšení)
– zvýšení celotělové bioelektrické impedance
– při sepsi – bakieriémie, patologické výsledky koagulačních vyšetření, leukocyzóza, vzestup CRP

Th.:
Méně závažná dehydratace: Fyziologická potřeba tekutin + úhrada ztrát tekutin. Fyziologickou potřebu tekutin na 24 h určíme:
– Fyziologická potřeba = 12,0 ml/kg/24 h do konce 1. roku, pak 120 – (n x 10), kde n == věk v letech, od 8 let 30-40 ml/kg za 24h.

Odhad ztrát:
– Děti do 1 roku 50, děti starší než 1 rok 30 ml/kg/24 h navíc k fyziologické potřebě.
Rehydratujeme p.o. Nedaří-li se rehydratace perorálně, pak je třeba dítě transponovat do nemocnice a zahájit infúzní léčbu.

Závažná dehydratace: podezření na úbytek tělesných tekutin přesahující 10 % hmotnosti během 48 h (viz Šok).

Zásady léčby v nemocnici:
– méně závažná dehydratace: viz postup výše.
– závažná dehdratace: podezření na úbytek tělesných) tekutin přesahující 10 % hmotnosti během 48h.

1. Množství tekutin pro infúzní léčbu – odhad pro 24 h: fyziologická potřeba tekutin + úhrada ztrát tekutin.

Fyziologickou potřebu tekutin na 24 h určíme:
– Fyziologická potřeba = 120 ml/kg/24 h do konce 1. roku, pak 120 – (n x 10), kde n – věk v letech, od 8 let 30-40 ml/kg za 24h.
Odhad ztrát: děti do 1 roku 100, děti starší než 1 rok 50 ml/kg/24 h navíc k fyziologické potřebě.
Infúze — vhodný centrální žilní katétr.

2. Rychlost – první 2 h rehydratace 20-40 ml/kg/h, polovina vypočteného množství za 8 h, zbytek během 16 h cave: u hyperosmolární a pravé hypoosmolální dehydratace se změnami sérové osmolality přesahujícími o více než 15 % referenční rozmezí bude rychlost infuzi pomalejší (poloviční?).

3. Druh roztoků – složení při různých typech dehydratace podle osmolality séra:
Hyperosmolální dehydratace:
– první dvě h 1/1 FR, Ringerův roztok;
– dále F (NaCl) s koncentraci sodíku, která je o 60 mmol nižší, než je aktuální hladina sodíku v séru (půjde o 2/3 nebo 1/1 roztoky).

Ideální postup rehydratace:
– patřičný TK, P, teplota periférie a diuréza při pomalém poklesu sodíku (osmolality) ne rychleji než 12 mmol Na (24 mOsm) / J za 24h.

Izoosmolární dehydratace:
– většinou 1/2 nebo 2/3 roztoky úvodem, dále podle klinického stavu a osmolality séra.

Hypoosmolární dehydratace:
Při skutečné hypoosmolalitě (Na pod 125 mmol/1, osmolalita pod 250 mOsm/l) cave: nejde jen o diluci séra?, nejde o falešnou hypoosmolalitu séra, kdy se sodík nachází intracelulámě? Podáváme infuze obsahující deficit sodíku + fyziologickou potřebu sodíku za 24 h.

Deficit sodíku v mmol: (referenční Na – naměřené Na) x (t. hm. x 0,5)

Fyziologická potřeba: 24 mmol/kg/24h.
Složení a rychlost roztoků volit tak, aby byla co nejdříve patřičná hydratace a zlepšení acidózy bez vzestupu sodíku (osmolality) o více než 12 mmol Na (24 mOsm)/1 /24 h.

PPČ: I v nemocnici co nejdříve, jak to stav dítěte umožní, přecházíme na perorální rehydrataci. Uvedené návody jsou orientační schémata, je nutné sledovat stav pacienta, klinický nález a stav vnitřního prostředí (monitorování, bilance). Klinický nález je významnější než laboratorní vyšetření.

Při rehydrataci sledujeme následující hodnoty:
– hodinová diuréza, spec. hmotnost moči;
– TK, puls, frekvence a charakter dýchání;
– pokračující ztráty tekutin (průjem, zvracení);
– tep na artériích nohy, teplota periférie;
– přiváděné množství vody, iontů a dusíku;
– ztráty vody, iontů a dusíku;
– acidobazická rovnováha a krevní plyny, urea, Na, K, Cl v séru; event. osmolalita séra, laktát v séru, bioelektrická celotělová impedance, centrální žilní tlak.

Šok je nepoměr mezí potřebou kyslíku pro tkáňový metabolismus a jeho dostupností tak výrazný, že vede ke klinickým a laboratorním projevům. Podkladem je systémová zánětlivá reakce (vazodiatace, zvýšená kapilární propustnost, koagulopatie, snížená inotropie myokardu) způsobená netlumenými kaskádami (leukotrieny, cytokiny, komplement, koagulační faktory), které spustí např. hypoxie, endotoxin, alergen ap.

Typy šokových stavů podle častosti u dětí:
– Hypovolemický šok: např. těžká dehydratace, pokles efektivně obíhajícího krevního objemu (EOKO) při velké ztrátě ECT, jako pří krvácení, průjmů, profúzním zvracení, a/nebo při sekvestraci ECT, jako při paralytickém ileu, popáleninovém úrazu (otok), při velkých otocích (nefrotický syndrom), protrahovaném katabolismu.

– Distribuční šok je výrazná hypotonie kapilárního řečiště, vázne periferní oběh, bývá výrazná arteriální hypotenze. Příklady: anafylaktická reakce, sepse, některé intoxikace. Na počátku šokového stavu může být ale pro vystupňovanou alfa-mimetickou odpověď na endogenní katechoaminy i vysoká cévní periferní rezistence.

– Kardiogenní šok: selhávání srdeční funkce, klesá systolický volum, u dětí jde o selhávání oboustranné. Příklady: těžká akutní zánětlivá kardiomyopatie, kardiomyopatie při autoimunitních chorobách, vrozené srdeční vady, stav po operacích pro vrozené srdeční vady. Primární kardiogenní šok je u dětí raritou.

PPČ: příčiny, proč klesá EOKO, se mohou kombinovat: např. při septickém šoku může být zvýšená propustnost cévní stěny s únikem tekutiny, ztráty krve při koagulopatii a deprese myokardu mediátory uvolněnými při septických kaskádách.

(PPČ – poznámka pod čarou)

Comments(51)

 • 27. 7. 2021, 3:14  Odpovědět

  Thanks for finally writing about > Častý problém letních dní – závažné dehydratace (dehydratatio) a šokové stavy – Anesteziologie, resuscitace a intenzivní
  medicína < Liked it!

 • 3. 8. 2021, 3:17  Odpovědět

  I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.

  nonetheless, you command get got an shakiness over
  that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly
  very often inside case you shield this hike.

 • Eu não conhecia seu website, encontrei por sorte pela web e adorei muito.
  Mantenha deste jeito!

 • 3. 8. 2021, 3:41  Odpovědět

  I genuinely enjoy studying on this internet site, it has fantastic content.

  Here is my blog post UltraCut Keto

 • 3. 8. 2021, 4:01  Odpovědět

  Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information.
  Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

  my blog post CoolEdge Air Conditioner

 • 3. 8. 2021, 4:09  Odpovědět

  Some truly wonderful posts on this website, appreciate
  it for contribution.

  My web blog: LeafMax CBD

 • 3. 8. 2021, 4:18  Odpovědět

  Heya i’m for the first time here. I found this board and I
  find It truly useful & it helped me out much. I hope to give
  something back and aid others like you helped me.

  Feel free to surf to my blog … http://www.mbrdev.com

 • 3. 8. 2021, 4:41  Odpovědět

  What’s up friends, nice post and fastidious
  urging commented here, I am genuinely enjoying by these.

  Also visit my homepage Viag Rx Review (https://saihuo.com/)

 • Excelente post! Esse conteúdo certamente me ajudou.
  Obrigado e continue escrevendo artigos
  tão competentes como esse.

 • 3. 8. 2021, 5:23  Odpovědět

  Excellent, what a weblog it is! This weblog presents
  valuable information to us, keep it up.

  My blog – D-Fine8 Review

 • 3. 8. 2021, 6:26  Odpovědět

  Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just extremely fantastic.
  I actually like what you have acquired here, certainly like what you’re stating and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still take care of to keep it smart.
  I can’t wait to read far more from you. This is really a wonderful site.

  Also visit my blog post; <a

 • Primeiramente Parabéns pela postagem. Eu não conhecia
  esse weblog exceto pelo pouco que já li fiquei espantado.
  É Parabéns achar conteúdo de qualidade deste jeito na internet.
  Abraço!

 • 3. 8. 2021, 8:11  Odpovědět

  I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or weblog posts in this
  sort of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site.
  Reading this information So i am glad to convey that I have an incredibly excellent uncanny feeling I found out just what I
  needed. I such a lot indubitably will make sure to don?t disregard this web site and give it a look

 • 3. 8. 2021, 8:35  Odpovědět

  you are in reality a good webmaster. The website loading speed is amazing.
  It seems that you are doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece.

  you’ve done a wonderful task on this subject!

  my website … IQ SuperCharger

 • No matter if some one searches for his vital thing, therefore he/she needs to be available that
  in detail, therefore that thing is maintained over here.

  my site – Allura Fresh [https://1000shadesofwomenfoundation.org/viewtopic.php?id=114256]

 • 3. 8. 2021, 9:21  Odpovědět

  We wish to thank you once again for the stunning ideas
  you offered Jeremy when preparing her post-graduate research in addition to, most importantly, with regard to providing each
  of the ideas in one blog post. If we had been aware of your
  web site a year ago, we will have been saved the needless measures we
  were selecting. Thank you very much.

  Feel free to visit my webpage :: <a href="

 • 3. 8. 2021, 9:55  Odpovědět

  Howdy very cool web site!! Guy .. Excellent .. Superb
  .. I’ll bookmark your blog and take the feeds also? I’m satisfied to seek out so
  many helpful info here within the put up, we’d like develop
  more strategies on this regard, thanks for sharing.

  . . . . .

  Feel free to visit my blog … clubriders.men

 • I know this site presents quality dependent content
  and additional information, is there any other web page which provides these data in quality?

  My web site :: http://forum.adm-tolka.ru/viewtopic.php?id=483424

 • Quality articles is the main to invite the viewers
  to pay a quick visit the website, that’s what this site is providing.

  Also visit my web blog :: http://clubriders.men/viewtopic.php?id=963956

 • 3. 8. 2021, 11:24  Odpovědět

  Wonderful beat ! I wish to apprentice whilst you amend your web site, how can i
  subscribe for a blog web site? The account aided me a appropriate deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered
  vivid transparent idea

 • 3. 8. 2021, 12:10  Odpovědět

  Every weekend i used to pay a visit this web site,
  as i want enjoyment, for the reason that this this web
  site conations genuinely nice funny stuff too.

  Here is my web site: OracleLeaf CBD

 • 3. 8. 2021, 12:13  Odpovědět

  Heya i’m for the first time here. I found this board
  and I to find It truly useful & it helped me
  out a lot. I am hoping to offer something back and aid others like
  you helped me.

 • 3. 8. 2021, 12:19  Odpovědět

  Thanks very nice blog!

 • 3. 8. 2021, 12:23  Odpovědět

  I know this if off topic but I’m looking into starting my
  own weblog and was curious what all is required to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

  I’m not very web smart so I’m not 100% sure.

  Any tips or advice would be greatly appreciated. Kudos

  Also visit my webpage :: http://

 • 3. 8. 2021, 14:41  Odpovědět

  Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff
  previous to and you are just extremely wonderful.
  I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you’re stating and the
  way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to
  keep it smart. I can’t wait to read far more from you. This is really
  a tremendous web site.

  Take a look at my web

 • 3. 8. 2021, 15:14  Odpovědět

  I visited several websites but the audio quality for audio
  songs present at this website is genuinely fabulous.

  Also visit my blog post – Extreme Shred Keto

 • 3. 8. 2021, 17:03  Odpovědět

  Remarkable! Its genuinely remarkable paragraph, I have got much clear idea regarding from this paragraph.

  Review my site; Rhino Spark Pills Review

 • 3. 8. 2021, 19:33  Odpovědět

  It’s amazing designed for me to have a web site, which is good in favor of my know-how.
  thanks admin

 • 4. 8. 2021, 21:12  Odpovědět

  Woah! I’m really loving the template/theme of this website.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s
  very hard to get that „perfect balance“ between usability and visual appeal.
  I must say you have done a amazing job with this.

  In addition, the blog loads extremely quick for me on Firefox.
  Exceptional Blog!

 • 5. 8. 2021, 10:09  Odpovědět

  Highly descriptive article, I loved that bit. Will there be
  a part 2?

 • 28. 8. 2021, 13:37  Odpovědět

  Asking questions are actually good thing if you are not understanding something completely, but this
  post offers fastidious understanding yet.

 • 30. 8. 2021, 12:10  Odpovědět

  Hi! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work
  on. You have done a wonderful job!

 • 1. 9. 2021, 1:23  Odpovědět

  What’s up, just wanted to say, I liked this article. It was
  practical. Keep on posting!

 • 1. 9. 2021, 14:05  Odpovědět

  It’s wonderful that you are getting thoughts from this piece of writing as well as from our argument made at this time.

 • 1. 9. 2021, 19:25  Odpovědět

  Wonderful goods from you, man. I have understand
  your stuff previous to and you’re simply extremely excellent.
  I actually like what you have bought here, really like what you are stating and the
  best way in which you say it. You’re making it entertaining and you still take care
  of to stay it wise. I cant wait to read far more
  from you. That is really a tremendous web site.

 • 2. 9. 2021, 16:08  Odpovědět

  I am regular reader, how are you everybody? This paragraph posted at this site is genuinely pleasant.

 • 4. 9. 2021, 9:02  Odpovědět

  I do believe all of the concepts you’ve offered to your
  post. They’re very convincing and will definitely work.
  Still, the posts are very quick for novices. May you please prolong them a little from subsequent time?
  Thank you for the post.

 • Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know
  a few of the pictures aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different internet browsers and both show the
  same outcome.

 • 6. 9. 2021, 5:31  Odpovědět

  I visited various sites except the audio feature for audio songs current at this web site is actually excellent.

 • 10. 9. 2021, 16:57  Odpovědět

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
  though you relied on the video to make your point.
  You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your
  site when you could be giving us something enlightening
  to read? asmr https://app.gumroad.com/asmr2021/p/best-asmr-online asmr

 • 11. 9. 2021, 5:18  Odpovědět

  Hello There. I found your blog the use of msn. This is a very
  smartly written article. I’ll make sure to bookmark it and come
  back to read more of your helpful info. Thank you for the
  post. I’ll certainly comeback. scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

 • 11. 9. 2021, 5:44  Odpovědět

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great.

  I don’t know who you are but certainly you are going to a famous blogger if
  you are not already 😉 Cheers! quest bars http://bitly.com/3jZgEA2 quest bars

 • 13. 9. 2021, 2:47  Odpovědět

  Link exchange is nothing else however it is simply placing the
  other person’s webpage link on your page at proper place and other person will also do
  similar in favor of you. cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 • Every weekend i used to go to see this web site, because
  i wish for enjoyment, as this this site conations in fact good funny information too.

  scoliosis surgery https://coub.com/stories/962966-scoliosis-surgery scoliosis surgery

 • I blog quite often and I truly thank you for your content.
  This article has really peaked my interest.
  I am going to take a note of your website and
  keep checking for new information about once per week. I opted in for
  your RSS feed too. quest bars https://www.iherb.com/search?kw=quest%20bars quest bars

 • 15. 9. 2021, 1:06  Odpovědět

  You have made some really good points there. I looked on the internet for more info about the issue and found
  most people will go along with your views on this website.
  ps4 https://j.mp/3z5HwTp ps4

 • 22. 10. 2021, 13:06  Odpovědět

  It’s actually very complex in this busy life to listen news on TV, therefore I simply
  use the web for that reason, and get the hottest news.
  part time jobs hired in 30 minutes https://parttimejobshiredin30minutes.wildapricot.org/

 • 25. 10. 2021, 14:12  Odpovědět

  This blog was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me.
  Appreciate it!

 • 26. 10. 2021, 11:47  Odpovědět

  I am regular visitor, how are you everybody? This post posted at this web page
  is genuinely good.

 • 15. 11. 2021, 1:17  Odpovědět

  WOW just what I was looking for. Came here by searching for what

 • 20. 11. 2021, 8:28  Odpovědět

  Hello! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay. I’m definitely enjoying your blog and look forward to new posts.|

Leave a Comment