Loading...

Cor pulmonale acutum

Výskyt: akutní embolie plicnice EKG známky akutního cor pulmonale:-S I-Q III s neg. T III-neg. T ve V1-3 (vzácně V4,5 popř. až V6) – z dilatace a přetížení pravé komory-elektrická osa srdeční

Ischemická choroba srdeční

Rozdělení: 1. Angina pectoris 2. Infarkt myokardu  1. Angina pectoris Angina pectoris se dá diagnostikovat na EKG podle nálezu známek koronární nedostatečnosti.EKG známky koronární nedostatečnosti se dají registrovat při záchvatu

Analýza srdečních kmitů a vln

Depolarizace a repolarizace síní a komor vede ke vzniku různých vln a kmitů na EKG. Na EKG rozeznáváme následující vlny, kmity a intervaly (obr. 8):vlny: P, T, U, (aT)kmity: Q, R, S,

Srdeční akce

Pravidelná – QRS komplexy jsou neustále ve stejné vzdálenosti od sebe. Je u sinusového rytmu. Nepravidelná – QRS komplexy jsou od sebe různě vzdáleny. Jestliže je vzdálenost jednotlivýchkomorových komplexů neustále různá, pak

Srdeční rytmus

Srdeční rytmus určuje skupina buněk s nejrychlejší změnou spontánního klidového napětí, kteréprvní dosáhne prahu pro akční napětí. Za normálních okolností vzniká vzruch v sinoatrialnímuzlu, a proto mluvíme o sinusovém rytmu.

Přehled svodů v EKG

V současné době se používá 12ti-svodové EKG, které se skládá z: 3 bipolárních končetinových svodů – I, II, III 3 unipolárních zesílených svodů – aVR, aVL, aVF 6 unipolárních hrudních

Srdeční převodní soustava

Schématické znázornění srdeční převodní soustavy: SA sinoatriální uzel AV atrioventrikulární uzel HS Hisův svazek PR pravé raménko Tawarovo PF přední fascikulus LTR ZF zadní fascikulus LTR 1 Thorelův svazek 2

Vybavení RLP – příklad (technické)

Pomůcky pro PNP jsou uloženy ve zvláštním kufru, ve složení: laryngoskop pro dospělé; laryngoskop pro dětí; laryngoskop pro novorozence; endotracheální rourky všech velikostí, od 2,5 do 10; vodiče endotracheální rourky;

Princip magnetické rezonance

Magentická rezonance (též MR, MRI, z anglického „magnetic resonance imaging“) je zobrazovací technika používaná především ve zdravotnictví k zobrazení vnitřních orgánů lidského těla. Pomocí MRI je možné získat řezy určité oblasti těla, ty dále

Léky – stručně – Indikační skupiny, indikace a dávkování

ADRENALIN INJ. SOL 5X1ML/MG INDIKAČNÍ SKUPINA – Sympatomimetikum INDIKACE – Srdeční zástava – tonizace myokardu v průběhu neodkladné resuscitace; anafylaktický šok; bronchospasmus anafylaktický i reflektorický; periferní selhávání krevního oběhu při dostatečné náplni