Loading...

Věděli jste, že jako protijed proti velkému množství nervových plynů: tabun (GA), sarin (GB), soman (GD) a VX, některým insekticidům a na léčbu bradykardie (pro zvýšení tepové frekvence) se používá jiný silný jed: Atropin?

Spolu s Obidoximem a pralidoximem se nachází v autoinjektorech spousty armád pro případ napadení výše zmíněnými chemickými zbraněmi. Většina těchto plynů funguje na principu fosforilace acetylcholinesterázy, takže mezi nervovými spojeními zůstává moc acetylcholinu. Tento neurotransmiter zprostředkovává přenos vzruchu v centrální i periferní nervové soustavě. Pralidoxim zabraňuje výše zmíněné fosforilaci, atropin na druhou stranu blokuje receptory acetylcholinu, které jeho akumulací poté nejsou předrážděné.

Kromě toho je také často využíván v očním lékařství kupř. na dilataci zornic při vyšetření, pro léčbu keratitidy, skleritidy, iritidy, uveitidy, vředu rohovky, u dětí pro korekci šilhavosti atd.

Smrtelná dávka atropinu u dítěte se pohybuje kolem 10 mg, u dospělého kolem 100 mg. Maximální jednotlivá dávka perorálně je 2 mg a subkutánně 1 mg. Terapeutické dávky jsou pouze 0,25 mg.

Intoxikace dávkou nad 50 mg atropinu končí u dospělého většinou kómatem a respirační paralýzou. Občas se však vyskytují jedinci mnohem citlivější u nichž se kritické stavy objevují již po 1 mg atropinu. Kromě toho má ale halucinogenní účinky. Protilátky, které působí proti intoxikaci atropinem jsou kupř. fyzostigmin a pilokarpin.

Injektor č.1 obsahuje 2mg atropinu v 0,7ml roztoku, injektor č.2 600mg 2-PAM Cl (pralidoximchlorid) ve 2 ml roztoku.

Injektor č.1 obsahuje 2mg atropinu v 0,7ml roztoku, injektor č.2 600mg 2-PAM Cl (pralidoximchlorid) ve 2 ml roztoku.

Různé sady

Různé sady

Kam aplikovat injekci?

Kam aplikovat injekci?

Kam aplikovat injekci podruhé

Kam aplikovat injekci podruhé