Loading...

Pracovník převážel těžký náklad vysokozdvižným vozíkem. Při nepřehledné terénní situaci nezvládl řízení a vozík i s nákladem převrhl. Nebyl připoután bezpečnostními pásy, a proto se dostal oběma nohama pod vozík, který mu je svou vahou rozdrtil. Pracovník neztratil vědomí a křičel bolestí. Z vysokozdvižného vozíku navíc na něj vytekl hydraulický olej. Postižený byl okamžitě vyproštěn po nazdvižení vozíku mostovým jeřábem. Má amputovanou jednu nohu v oblasti bérce, druhá noha je rozdrcená od kolena dolů, všechna zranění jsou potřísněná hydraulickým olejem, z amputované nohy vystřikuje světlá krev, rozdrcená noha otéká a modrá. Pracovní diagnoza, léčba a směřování pacienta.

Řešení:
prac DG:polytrauma- amputace DK, crush + compartment syndrom, pravděpodobně i počínající hypovolemický šok

Léčba: zástava arteriálního krvácení nejlépe aplikací turniketu nad koleno, na straně amputace, otékající končetinu ponechat kvůli podezření na compartment syndrom volnou. Dále záleží na primarním vyšetření pacienta – zhodnocení GSC a stupně šoku a dýchání (jiná přidružená traumata nejsou vyloučena)

Zajištění žilního vstupu + aplikace kyslíku / ev. intubace dle indikace, k tlumení bolesti/intubaci ketamin + fentanyl, masivní volumoterapie kristaloidem 2000ml (a sledování response na podaný volum). Mezitím sterilní krytí pahýlu a zajištění amputátu, zajištění druhého žilního vstupu, další eventuality dle situace jako stiffneckcollar, druhotné ohledání, natriumbicarbonat by bylo možné na slepo zvážit (acidóza a crush syndrom)…. překlad na traumacentrum.