Loading...
Oslovení

1. – Vidíte ležícího člověka, případně člověka, který je podezřele nehybný.
Přistupte k němu a nahlas promluvte: „Jste v pořádku?“ – pokud nereaguje, pokuste se s ním lehce zatřást.

Nereaguje

  2. – V případě, že postižený nereaguje na oslovění, ani na Vaše zatřesení, zkontrolujte, zda postižený dýchá či nemá nějakou překážku v
dýchacích cestách (dech zkontrolujte poslechem – přiložením Vašeho ucha k jeho ústám). Pokud vidíte nějakou překážku, odstraňte ji.

Masáž srdce

3. – Pokud postižený nedýchá nebo dýchá nepřirozeně, volejte 155, kde nahlásíte přesnou adresu incidentu spolu se svým jménem plus co se
stalo a ihned zahajte resuscitaci:

a) Přiložte obě ruce, na střed hrudníku (jedna dlaň je položená na druhé ruce)
b) Stlačte hrudník 30x (rychlostí 100/minutu) do hloubky cca. 5cm

Vdechy

  4. – Po 30ti stlačeních proveďte 2 vdechy – aby se zvedl hrudník. Až hrudník klesne, proveďte druhý vdech a následně pokračujte v masáži
do příjezdu posádky ZZS – zdravotnické záchranné služby

Zotavovací poloha

Resuscitaci ukončíme v případě, že se postižený začíná probouzet, tj. otevírá oči. Pokud je postižený v bezvědomí, ale dýchá samostatně, uložte ho do
tzv. zotavovací polohy: