Loading...

Připravil jsem si pro vás několik „jednoduchých“ otázek :). Ten (nebo ta), co odpoví správně na všechny otázky, získá náš hrníček 🙂

1. Kolik bylo v roce 2011 v ČR podáno celkových anestezií?
A – 761.852
B – 841.782
C – 928.523

2. Jaký je počet KAR/ARO v ČR (statický údaj za 2011)
A – 1.289
B – 1.409
C – 1.723

3. Jaká je nejčastější indukční dávka Thiopentalu, po které vymizí víčkový reflex, podaná i.v. titračním způsobem? Plus jakou rychostí bolus podáme (vteřiny)?
A – 2,5mg/kg během 6 – 9 vteřin
B – 4,0mg/kg během 10 – 15 vteřin
C – 5,5mg/kg během 20 – 25 vteřin

4. Je možné trimecain (ON: Mesocain) mísit ve stříkačce s jinými farmaky?
A – Ano
B – Ano, pouze s thiopentalem
C – Ne

5. Je dostupná ET rourka ve velikosti 30 na trhu v ČR?
A – Ne
B – Ano
C – Ano, ale jen se souhlasem revizního lékaře

6. Je běžné podat Sufentu i rektálně?
A – Ano
B – Ano, ale jen do max. koncentrace 7,5%
C – Ne

7. V jakém pořadí se nejčastěji podávají i.v. léky při úvodu do CA?
A – i.v. – opiát, svalový relaxant, hypnotikum
B – i.m. – svalový relaxant, opiát, hypnotikum
C – i.v. – opiát, hypnotikum, svalový relaxant

8. Na anesteziologicko-resuscitačním odd. se nejčastěji podávají léky cestou:
A – s.c.
B – p.o.
C – i.v.

9. Patří homeopatika do PNP?
A – Zcela určitě
B – Jen oscillococinum
C – Ne

10. V urgentní medicíně a medicíně katastrof se s nemocným provádí i psychologický rozhovor?
A – Ano, musím vědět, co nemocného trápí
B – Děláte si ze mě srandu? Samozřejmě že ano!
C – Jako vtip dobré, jasně že ne!

Odpovědi formou: 1A, 2C, 3A,… do komentáře. Vyhrává první soutěžící se 100% počtem správných odpovědí.
Správné odpovědi: 1B, 2B, 3B, 4C, 5A, 6C, 7C, 8C, 9C, 10C